Názov podujatia: Príroda v škole, škola v prírode

Podporovateľ podujatia: Nadácia ZSE – projekt Zamestnanecký grantový program 2020

Žiadatel: Združenie rodičov pri ZŠ Jána Domastu Čápor

Miesto podujatia: Cabaj-Čápor (okres Nitra)

Ciele projektu: Snahou všetkých aktivít, ktoré chceme v rámci projektu vyvinúť, je navrátiť jednotlivým druhom vhodné podmienky pre život. Chrániť ohrozené druhy vtáctva a drobných živočíchov. Vytvoriť im vhodné podmienky pre život a rozmnožovanie v okolí školy nielen v jarnom a letnom období. Prikrmovanie živočíchov počas zimných mesiacov.

Aktivity projektu: Rozmiestniť spolu so žiakmi školy vtáčie búdky navrhnuté ornitológmi pre ohrozené vtáky, ktoré hniezdia v korunách stromov vysadených v školských areáloch, a tak im vytvoriť priestor a možnosti pre ich prezimovanie a rozmnožovanie. Zároveň rozmiestniť niekoľko kŕmidiel pre ježe a v zimných mesiacoch ich prikrmovať.

Zhrnutie realizácie: Ciele projektu sa postupne napĺňajú. Vzhľadom na útlm a zákaz vychádzok počas 1. vlny koronavírusu, sme nestihli zakúpiť jednotlivé búdky na jar a vytvoriť priestor pre hniezdenie vtáctva. Zakúpili sme ich až na jeseň, keď bola situácia priaznivejšia. Búdky a kŕmidlá dodatočne rozmiestnené v areáli školy však poskytujú útočisko vtáčikom a veveričkám teraz v jesenných mesiacoch.

Žiaci pravidelne prikrmujú vtáčiky a veveričky a spolu s vyučujúcimi pozorujú ich pohyb a život v areáli školy. Mimoriadne vďačné sú najmä veveričky, ktoré si na svoje kŕmidlá celkom rýchlo zvykli a pravidelne ich navštevujú aj počas dňa, čo majú možnosť žiaci pozorovať aj počas vyučovania cez okno. Veľmi sa tomu tešia.

Domčeky pre ježkov sú takisto rozmiestnené, no v záujme ochrany ježkov sa zatiaľ žiaci snažia nevyrušovať ich v úkryte, aby nestratili voči nemu dôveru a nepresťahovali sa. Deti aktivity súvisiace so starostlivosťou o vtáčiky, veveričky, ježe nesmierne bavia, denno-denne prejavujú živý záujem o ich život a prosperitu.

Celkovo sme s projektom veľmi spokojní a stal sa jedným z malých krôčikov, ktoré nám pomohli opätovne získať certifikát Zelenej školy, ktorý škola obhájila po druhýkrát.

O autorovi

Erika Škultétyová

Vyše desaťročné skúsenosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropie od roku 2018 využívam k rozvoju Nadácie ZSE. Podporu lokálnych projektov vnímam ako príležitosť na naštartovanie väčších zmien a v Nadácii ZSE chceme byť pri tom.

Ďalšie články autora: