/

Dotácie na fotovoltiku

Zelená domácnostiam III

 • Výška finančného príspevku pre fotovoltické riešenie je aj pre rok 2023 vo výške maximálne 1 500 €.
 • Pre zákazníkov mimo Bratislavský kraj.
 • Nový systém žiadostí o poukážku z projektu Zelená domácnostiam bol spustený 13. 6. 2022. V novom systéme získa žiadateľ bezprostredne po vyplnení žiadosti najprv kód pre aktiváciu vydania poukážky, nie samotnú poukážku ako predtým.
 • V prípade vášho záujmu pri podpise zmluvy, podáme žiadosť o pridelenie poukážky (t.j. ZSE následne vo váš prospech obdrží kód na aktiváciu poukážky).
 • V ďalšom období budeme žiadosti o pridelenie poukážky pre našich zákazníkov aktivovať postupne, podľa dostupnosti materiálu a montážnych kapacít. Budeme pritom rešpektovať poradie, v akom boli zmluvy s našimi zákazníkmi uzatvorené.
 • Po aktivácii samotnej poukážky máme na inštaláciu a odovzdanie vášho riešenia 90 dní.
 • Napriek celkovému výraznému navýšeniu sumy na finančné príspevky zo strany Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), prostriedky nie sú neobmedzené a odporúčame vám v prípade záujmu o fotovoltické riešenie s finančným príspevkom vybrať si jedno z našich riešení  alebo vyplniť kontaktný formulár.
 • Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
 • Podpora inštalácie je uskutočňovaná prostredníctvom vydávania poukážok, od júna 2022 v rámci zmeneného informačného systému, ktorý umožňuje prijímanie väčšieho počtu žiadostí do zásobníkov a zároveň uvoľňuje finančné prostriedky postupne podľa kapacít dodávateľov.
 • Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na www.zelenadomacnostiam.sk.
 • ZSE Energia, a.s., je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.
  Viac informácií   Menej informácií
Mám záujem o riešenie s príspevkom v roku 2023  

Potrebujete poradiť?

Naši poradcovia pre Zelené riešenia vám radi odpovedia na akékoľvek otázky ohľadom výkonu, montáže alebo fungovania fotovoltiky a pomôžu s výberom správneho riešenia.

Zavolajte mi
Volať 0850 111 555
Dohodnúť stretnutie v ZSE Centre