/

Dotácie na fotovoltiku

Zelená domácnostiam III

  • Aktivovanie žiadostí a vydávanie poukážok v projekte Zelená domácnostiam je aktuálne pozastavené. Vzhľadom na to, že záujem o poukážky prevýšil vyčlenenú sumu, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozastavila ich vydávanie.
  • Registrácia nových žiadostí je naďalej otvorená, slúži však len na evidovanie záujmu domácností o podporu v ďalšom období.
  • Zároveň sa pripravuje zo strany SIEA pokračovanie projektu, ktoré bude financované z nového programu Slovensko. Nové podmienky podpory budú zverejnené po schválení projektu. O tomto novom projekte vás budeme informovať na tejto stránke.
  • Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
  • Podpora inštalácie bola uskutočňovaná prostredníctvom vydávania poukážok, od júna 2022 bola realizovaná v rámci zmeneného informačného systému, ktorý umožňoval prijímanie väčšieho počtu žiadostí do zásobníkov a zároveň uvoľňoval finančné prostriedky postupne podľa kapacít dodávateľov.
  • Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia bol poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na www.zelenadomacnostiam.sk.
  • ZSE Energia, a.s., je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

Potrebujete poradiť?

Naši poradcovia pre Zelené riešenia vám radi odpovedia na akékoľvek otázky ohľadom výkonu, montáže alebo fungovania fotovoltiky a pomôžu s výberom správneho riešenia.

Zavolajte mi
Volať 0850 111 555
Dohodnúť stretnutie v ZSE Centre