/

Dotácie na fotovoltiku

Všetko o fotovoltike  Ponuka fotovoltiky  Dotácie  Referencie  Kontakt  |  Blog 


ZSE Dotácie

 • Dotácia 500 €.
 • ZSE dotáciu získavate okamžite pri objednaní riešenia od ZSE, ak spĺňate podmienky pre jej získanie.
 • Cieľom ZSE dotácií je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie na celom Slovensku.
 • Program ZSE dotácií sa spúšťa od 1. 1. 2021.
 • Podpora inštalácie malých zariadení je formou zľavy z inštalácie a to v rámci programu ZSE dotácií.
 • ZSE dotácia nie je určená pre zákazníkov, ktorí budú žiadať o finančný príspevok z programu Zelená domácnostiam II.
  Viac informácií   Menej informácií
Vybrať riešenie so ZSE dotáciou  

Zelená domácnostiam II

 • Finančný príspevok až 1 500 € (možný najskôr v roku 2022).
 • Objem pridelených finančných prostriedkov pre rok 2021 v hodnote 1,6 milióna € je v súčasnosti plne rezervovaný pre žiadosti o príspevok, ktoré sa už nachádzajú v zásobníku žiadostí.
 • V roku 2021 nie je možné už podať žiadnu novú žiadosť o príspevok. Viac informácií
 • Žiadosť o získanie finančného príspevku do zásobníka žiadostí podáme za vás po podpise zmluvy hneď, ako bude umožnené podávanie nových žiadostí.
 • Cieľom projektu Zelená domácnostiam II je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
 • Podpora inštalácie je uskutočňovaná prostredníctvom vydávania poukážok, od júna 2020 v rámci zmeneného informačného systému, ktorý umožňuje prijímanie žiadostí do zásobníkov.
 • Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na www.zelenadomacnostiam.sk.
 • ZSE Energia, a.s., je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II.
  Viac informácií   Menej informácií
Mám záujem o riešenie s príspevkom v roku 2022  

Teraz je správny čas na inštaláciu fotovoltiky

Vďaka finančnému príspevku Zelená domácnostiam II alebo vďaka ZSE dotácii ušetríte stovky eur. Využite túto príležitosť čo najskôr, zdroje sú limitované.