Radi vám poradíme

Komu je určené riešenie ZSE Fotovolt?

Komu je určené riešenie ZSE Fotovolt?

Pre domácnosti žijúce v rodinných domoch na území celého Slovenska, ktoré si chcú vyrábať elektrinu pre vlastnú spotrebu. Dokážu ním šetriť energiu, financie i životné prostredie.

Je toto riešenie použiteľné aj pre firmy alebo inštitúcie?

Riešenia ZSE Fotovolt Štandard sú vhodné predovšetkým pre domácnosti. Pre firmy a inštitúcie máme individuálne ponuky na mieru.

Je možné inštalovať riešenie ZSE Fotovolt aj na bytovom dome?

Áno, za istých podmienok je možné inštalovať riešenie ZSE Fotovolt aj na bytovom dome.

Aká je vhodná veľkosť a orientácia strechy? Môžem riešenie ZSE Fotovolt inštalovať aj na rovnú strechu?

Minimálna veľkosť plochy strechy je 20 m2 pri šikmej streche a 36 m2 pri rovnej streche. Riešenie je teda vhodné aj pre rovnú strechu. Ideálna orientácia je juh, ale vyhovujúca orientácia je aj juhovýchod či juhozápad.

Ako prebieha objednávka

Priebeh objednávky

Krok 1.
Objednávka a podpis zmluvy o dielo

Nechajte nám kontakt alebo si rovno vyberte riešenie a vyplňte online objednávku. Do niekoľkých dní vám zatelefonujeme, preveríme vhodnosť riešenia a dohodneme podpísanie zmluvy o dielo.

Krok 2.
Žiadosť na pripojenie

Podáme žiadosť o vydanie stanoviska k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja prevádzkovateľovi distribučnej sústavy. Ten sa vyjadrí najneskôr do 14 dní.

Krok 3.
Obhliadka a úhrada zálohovej platby

Zabezpečíme obhliadku miesta inštalácie. Následne vám vystavíme zálohovú faktúru. Splatnosť faktúry je 14 dní.

Krok 4.
Montáž

Po jej úhrade bude nasledovať montáž. Fotovoltiku vám namontujeme už do 3 mesiacov od podpisu zmluvy. Montáž trvá štandardne 1 deň.

Krok 5.
Platba

Po montáži vám vystavíme faktúru so splatnosťou 60 dní. Platbu uhradíte bankovým prevodom.

Krok 6.
Pripojenie

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vymení elektromer a pripojí zariadenie do distribučnej sústavy. Proces výmeny elektromera trvá zvyčajne asi 6 až 8 týždňov.

Výber riešenia

Podľa čoho by som mal zvažovať výkon zariadenia ZSE Fotovolt?

Základný výkon riešenia by mal byť dimenzovaný podľa ročnej spotreby elektrickej energie v domácnosti.

Pre viac informácií si prečítajte článok Odborník radí pri výbere fotovoltiky

Výhody

Aké sú výhody riešenia ZSE Fotovolt v porovnaní s inými podobnými riešeniami na trhu?

 • Garantujeme objem vyrobenej elektriny bez ohľadu na počasie.
 • Unikátna služba Virtuálna batéria, v ktorej si uložíte prebytočnú vyrobenú elektrinu a zoberiete si ju naspäť, keď ju budete potrebovať. Od 1. 10. 2023 bola spustená aj unikátna inovácia – Virtuálna batéria pre elektromobil pre zákazníkov, ktorí by radi využívali vyrobenú elektrinu na nabíjanie na verejných nabíjačkách ZSE Drive.
 • Každý panel pracuje samostatne s maximálnym výkonom za akéhokoľvek počasia, a to vďaka optimizérom výkonu. Tieto sú osadené na každom paneli zvlášť, čím maximalizujú celkovú ročnú výrobu elektriny zo systému.
 • Riešenie je v porovnaní s bežnou fotovoltikou menej náchylné na stratu výkonu zatienením, nečistotami, snehom a podobne.
 • Riešenie poskytuje monitoring výroby každého panelu zvlášť, ale aj systému ako celku, a to zadarmo a doživotne. Umožňuje taktiež historické porovnávanie údajov o výkone a výrobe elektriny.
 • Ku všetkým riešeniam ZSE Fotovolt Štandard je možné do budúcna pripojiť batérie.
 • Meniče a výkonové optimizéry od spoločnosti SolarEdge sú svetová špička a na tieto komponenty sa uplatňuje nadštandardná záruka.
Záruka

Záruka na dielo

 • Záruka na celé dielo je 24 mesiacov.

Záruka na komponenty

 • Panely: 12 rokov na materiál a technológiu
 • Panely: 25 rokov na výkon
 • Striedače: 20 rokov
 • Konštrukcia: 10 rokov
 • Optimizéry: 25 rokov
 • Smartmeter: 5 rokov (rozšírený monitoring)

Garancia objemu vyrobenej elektriny

Garancia objemu vyrobenej elektriny je unikátnym benefitom všetkých fotovoltických riešení ZSE Fotovolt, ktoré boli zazmluvnené od 1. 2. 2021 a zároveň nainštalované od 1. 3. 2021.

Podstatou Garancie je záväzok spoločnosti ZSE Energia, a.s. ako dodávateľa fotovoltického riešenia, že v prípade, že fotovoltické riešenie nevyrobí predpokladané množstvo elektrickej energie, spoločnosť ZSE Energia, a.s., sa zaväzuje doplniť chýbajúce množstvo elektrickej energie pri vyúčtovaní za elektrinu vo forme finančnej hodnoty rovnajúcej sa cene za dodávku elektriny v rovnakom objeme, ako je chýbajúce množstvo vyrobenej elektriny, a to prostredníctvom služby Virtuálna batéria.

Montáž

Budú nutné stavebné úpravy pri inštalácii? Sú zahrnuté v cene?

Nutné sú menšie stavebné úpravy, ktoré sa týkajú prepojenia fotovoltických panelov a striedača solárnym káblom ako aj prepojenie ďalších komponentov. Tieto úpravy sú zahrnuté v cene. V základnej cene diela nie je zahrnuté:

 • prepojenia striedača na rozvod domu s dĺžkou viac ako 3 metre
 • záťažový materiál pre panely na rovnú strechu
 • dátové prepojenie rozšíreného monitoringu a striedača s dĺžkou viac ako 3 metre
 • zapustenie káblov pod omietku alebo iné nadštandardné požiadavky

V prípade potreby je možné využiť služby a práce uvedené v našom cenníku.

Ako spustiť fotovoltiku

V prípade, že vám distribučná spoločnosť vymenila elektromer a oznámila povolenie pripojenia do distribučnej sústavy, fotovoltický systém si jednoducho spustíte ručným uvedením spínacieho prvku ističa do hornej polohy, pričom kontrolka ističa sa sfarbí na červeno. Istič sa nachádza v plastovom rozvádzači fotovoltiky.

Podľa toho, či máte nainštalovaný jednofázový alebo trojfázový striedač, bude istič jednopólový (viď. obrázok – vizuálne rozmerovo menší), alebo trojpólový (vizuálne rozmerovo väčší).

Vypnuté

Vypnuté

Zapnuté

Zapnuté

Potom lokalizujeme poistkový odpájač DC strany vo fotovoltickom rozvádzači, pričom vo vypnutej polohe sú viditeľné 2x DC valcové poistky. Spustenie prevedieme následne jeho uvedením do hornej polohy, kedy obe poistky zaklapnú do puzdra odpájača (na obrázku je DC poistkový odpojovač dvojpólový OEZ Varius OPVF10-2).

Vypnuté

Vypnuté

Zapnuté

Zapnuté

Spustenie celej elektrárne následne z bezpečnostných dôvodov trvá minimálne 15 minút. Následne, po určitom čase, sa ukážu namerané dáta aj v aplikácií mySolaredge. Vždy, keď sa striedač z akéhokoľvek dôvodu vypne a následne zapne, tak trvá požadovaných 15 minút, kým začne znova vyrábať energiu.

Je to z dôvodu vnútorného nastavenia meniča, ktorý v zmysle prevádzkového poriadku požaduje distribučná spoločnosť.

Monitoring a prevádzka

Monitoring SolarEdge

Riešenie ZSE Fotovolt je možné monitorovať prostredníctvom bezplatnej aplikácie výrobcu komponentov SolarEdge, ktoré sú súčasťou riešenia ZSE Fotovolt. Prístup k nej vám po inštalácií diela automaticky pridelíme, pričom sa k nej následne môžete dostať z vášho počítača, tabletu alebo smartfónu. Pre mobilné zariadenia je aplikácia dostupná pre operačné systémy iOS (App Store) alebo Android (Google Play). Aplikáciu môže samozrejme po stiahnutí používať viacero členov domácnosti naraz.

Online monitoring

Nastavenie WiFi

Pomocou aplikácie mySolaredge si môžete nastaviť nové WiFi pripojenie v prípade, že ste menili heslo alebo ste vymenili internetový router a aplikácia vám prestala ukazovať aktuálne dáta. Manuál na nastavenie WiFi pripojenia nájdete na nasledovnom videu.

Fakturácia

Ako sa fakturuje kúpa riešenia ZSE Fotovolt? Platí sa nejaká záloha?

Riešenia ZSE Fotovolt Štandard sa fakturujú nasledovne – záloha splatná po obhliadke a následne doplatok po inštalácii, a to do 15 dní po montáži zariadenia.

Riešenia ZSE Fotovolt Bezstarosti sa fakturujú nasledovne – záloha splatná po obhliadke a následne doplatok po inštalácií vo forme 72 mesačných splátok.

Riešenia ZSE Fotovolt Batéria sa fakturujú nasledovne – záloha splatná po obhliadke a následne doplatok po inštalácii, a to do 15 dní po montáži zariadenia.

Dotácie a Zelená domácnostiam

Pri riešeniach ZSE Fotovolt je možné využiť aj dotáciu z projektu Zelená domácnostiam, a to na celom Slovensku, aj v Bratislavskom samosprávnom kraji. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) na jeseň 2023 zverejnila Podmienky podpory v novom projekte Zelená domácnostiam. Zariadenia s využitím dotácie je možné inštalovať aj vopred, ešte pred zaregistrovaním žiadosti a získaním poukážky, a to už od 30. októbra 2023.Žiadosti o poukážku môžu domácnosti registrovať v novom informačnom systéme už od 30. 4. 2024. Samotné poukážky budú vydávané a preplácané zhotoviteľom až po tom, ako SIEA spustí ajaktiváciu žiadostí zhotoviteľmi a vydávanie poukážok v novom informačnom systéme.Záujem domácností je však už teraz vysoký, preto odporúčamedohodnúť si konzultácius našimi odborníkmi o možnostiach získania dotácie. Ak sa rozhodnete pre fotovoltiku od ZSE, vybavíme za vás komplet celú administratívu od získania poukážky na dotáciu až po pripojenie vašej fotovoltiky do distribučnej sústavy. Podrobnejšie informácie o nastavení aktuálneho programu Zelená domácnostiam nájdete natejto stránke. ZSE Energia, a.s., je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektuZelená domácnostiam.

Zmluva

Je možné od zmluvy po jej podpísaní odstúpiť? Za akých podmienok?

Zákazník môže odstúpiť od podpísanej zmluvy kedykoľvek až do momentu objednania materiálu na inštaláciu (objednáva sa po úspešnom absolvovaní obhliadky).