Fotovoltika je dobrá investícia

  • vyrobí vám vlastnú elektrinu zo slnka
  • šetríte prírodu, lebo slnko je obnoviteľný zdroj energie
  • návratnosť investície viac než 3- až 4-násobne počas životnosti riešenia
  • zníženie daňového základu prevádzkovateľa odpisovaním zariadenia

Kompletne zabezpečíme prípravu a dodanie fotovoltiky na mieru

Vyberte si vaše nové riešenie

Už od 8 000 € bez DPH

Úsporné riešenie pre modernú firmu

Lokálny zdroj je zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie predovšetkým vlastnej spotreby. Od 1. 4. 2022 platí nasledovné:

  • lokálny zdroj si môže firma či organizácia inštalovať s výkonom až do výšky maximálnej rezervovanej kapacity svojich odberných miest
  • lokálny zdroj zároveň bude môcť po schválení príslušných pravidiel dodávať prebytočnú nespotrebovanú elektrinu aj do distribučnej siete až do objemu 1 000 MWh
  • objem 1 000 MWh vyrobenej a zároveň spotrebovanej elektriny bude oslobodený od úhrady tarify za prevádzkovanie systému (tzv. TPS)
  • výrobca elektriny má právo na bezplatné pripojenie lokálneho zdroja do distribučnej sústavy a na bezplatnú výmenu určeného meradla

Vhodné pre všetky regióny Slovenska

Solárna mapa Slovenska
Solárna mapa Slovenska

Medzi severom a juhom Slovenska je priemerný rozdiel v množstve slnečného žiarenia dopadajúceho na 1 m2 len približne 13 %. Množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia na Slovensku je znázornené na mape.

Zároveň však platí, že pri nízkych vonkajších teplotách a dostatočnom slnečnom svite panely vyrábajú viac ako v teplejšom prostredí. To znamená, že efektivita fotovoltických panelov je takmer rovnaká na juhu ako aj na severe Slovenska.

Naš odborník na fotovoltiku

Ak chcete vedieť, na čo treba prihliadať pri výbere fotovoltiky, ako ušetriť čas a peniaze pri kúpe, ako prebieha montáž fotovoltiky a aké sú najnovšie trendy, prečítajte si články nášho odborníka Erika.

Erik Chabreček

Od roku 2015 sa profesne venujem fotovoltickým technológiám. Snažím sa s mojim tímom prinášať na náš trh kvalitné a overené riešenia, ktoré prinesú našim zákazníkom očakávané úspory a nový prístup k čistej energií.

Fotovoltika – úsporné riešenie pre moderné firmy

Fotovoltická elektráreň sa dnes už sama hravo zaplatí a počas svojej životnosti, ktorá je aj 30 rokov, sa investícia do nej má šancu vrátiť viac než 4-násobne.
Celý článok

Fotovoltika – úsporné riešenie pre moderné firmy

Fotovoltická elektráreň sa dnes už sama hravo zaplatí a počas svojej životnosti, ktorá je aj 30 rokov, sa investícia do nej má šancu vrátiť viac než 4-násobne.
Celý článok