Využívate maximálny výkon z každého panelu

Pri tradičnom zapojení fotovoltických panelov, ak je jeden panel tienený, znižuje výkon všetkých ostatných panelov. V našom riešení sú na každom paneli osadené výkonové optimizéry SolarEdge. Preto vyrába každý panel maximum možnej energie a nedochádza k stratám výkonu pri ostatných paneloch.

Tradičné fotovoltické panely

Fotovoltické panely od ZSE

Monitorujete výrobu aj spotrebu elektriny

Získajte úplný prehľad o výrobe elektriny z fotovoltických panelov a o spotrebe elektriny vo vašej firme. Monitoruje sa každý panel zvlášť aj výkon celého systému.

Obsah a záruka

Služby

 • obhliadka a poradenstvo s výberom a umiestnením fotovoltiky
 • doprava fotovoltiky montérom v deň montáže
 • odborná montáž
 • predvedenie funkčnosti fotovoltiky a jej ovládania
 • administratíva ohľadom zapojenia fotovoltiky do distribučnej sústavy (zapojenie + výmena elektromera)

Zariadenie a materiál

 • fotovoltické panely a optimizéry
 • striedač (menič)
 • DC istenie a prepäťová ochrana
 • nosná konštrukcia na mieru
 • montážny materiál
 • mobilná aplikácia a web monitoring výroby – prehľad o výrobe systému a monitoring každého panelu v cene riešenia

Nadštandardná záruka

Panely – záruka na výkon20 rokov
Panely – záruka na materiál a technológiu12 rokov
Striedače20 rokov
Optimizéry25 rokov
Konštrukcia10 rokov
Záruka na celé dielo2 roky

Záručná doba pre komponenty začína plynúť odo dňa dátumu výroby.
 • Používame len špičkové panely, striedače, optimizéry a ďalšie komponenty, preto vieme poskytovať predĺženú záručnú dobu nad rámec trvania štandardnej záruky.
 • Napríklad lacnejšie konkurenčné striedače začínajú byť po 7 – 8 rokoch používania náchylné na poruchy, my vieme vďaka používaniu špičkových striedačovSolarEdgeposkytnúť až20-ročnú záruku na striedače.
 • Na každom paneli osadzujeme špičkovévýkonové optimizéry SolarEdgepre získanie maxima možnej energie z každého panelu – na tieto vieme dať záruku až25 rokov.
 • Pri fotovoltických panelochgarantujeme, ževýkon panelovneklesne pod úroveň 83,1 % nominálnej hodnoty, po dobu minimálne 25 rokov.
 • Životnosť panelovv našich riešeniach je pritom30 – 40 rokov.

Priebeh objednávky

Krok 1.
Podpis zmluvy o dielo a fakturácia
 • Objednávka a podpis zmluvy o dielo
 • Vystavenie zálohovej faktúry v zmysle zmluvy so splatnosťou 14 dní
Krok 2.
Obhliadka
 • Úhrada zálohovej faktúry zákazníkom
 • Po úhrade nasleduje obhliadka miesta inštalácie (nastane najneskôr do 14 dní od úhrady faktúry)
Krok 3.
Žiadosť o pripojenie a ohláška drobnej stavby
 • Dodanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie drobnej stavby zákazníkovi (bude vyhotovená do 14 dní od obhliadky)
 • Podanie žiadosti o pripojenie malého zdroja (prevádzkovateľ distribučnej sústavy sa vyjadrí najneskôr do 14 dní od podania žiadosti)
Krok 4.
Montáž
 • Súhlasné stanovisko stavebného úradu (podmienka pre montáž)
 • Platná zmluva o pripojení malého zdroja (podmienka pre montáž)
 • Po dodaní súhlasného stanoviska stavebného úradu a platnej zmluvy o pripojení nasleduje montáž fotovoltiky (štandardne do 60 dní)
Krok 5.
Odovzdanie diela a záverečná fakturácia
 • Po ukončení montáže na základe podpísaného preberacieho protokolu dôjde k vystaveniu záverečnej fakturácie
Krok 6.
Pripojenie zdroja
 • Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vymení alebo sparametrizuje elektromer a pripojí zariadenie do distribučnej sústavy po splnení technických podmienok zvyčajne do 6 – 8 týždňov
Krok 7.
Povinnosti
 • Odoslanie povinností po uvedení zariadenia do prevádzky zákazníkovi

Dokumenty