/


Fotovoltika pre firmy

Výhody lokálneho fotovoltického zdroja

 • zvýšenie hodnoty firmy
 • zníženie prevádzkových nákladov
 • zníženie daňového základu prevádzkovateľa odpisovaním zariadenia

Cena na základe individuálnej ponuky

Ak máte záujem, vyplňte dotazník pre vypracovanie ponuky a pošlite ho na ozefirmy@zse.sk. Viac info viď nižšie.


Lokálny fotovoltický zdroj – cesta k vyšším úsporám


Lokálny zdroj je zariadenie na výrobu elektrickej energie, ktorým môže byť len obnoviteľný zdroj energie (v tomto prípade ide o slnečnú energiu). Investícia do lokálneho zdroja sa spláca z úspor a následne už dlhodobo zarába, počas niekoľkoročnej prevádzky sa táto investícia vašej firme môže vrátiť 3 až 4 násobne.


Prevádzkovateľ lokálneho zdroja si zlepšuje imidž firmy (eco friendly) a aktívne sa podieľa na zlepšení životného prostredia. Na lokálny zdroj sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému a prevádzkovateľ má nárok na bezplatné a prednostné pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy.

Pre aké odvetvia je lokálny zdroj vhodný?

 • Priemyselné areály
 • Poľnohospodárske areály
 • Hotely a stravovacie zariadenia
 • Veľkoobchod a maloobchod
 • Administratívne budovy
 • Skladovacie priestory
 • Banky a poisťovne
 • Budovy verejnej správy
 • Nemocnice a zdravotnícke zariadenia
 • Kultúrne, zábavné a športové centrá
 • Kongresové a výstavné areály
 • Školy a školiace strediská

Úsporné riešenie pre modernú firmu

Aby sa zdroj energie mohol považovať za lokálny, musí vyrábať elektrinu na pokrytie vlastnej spotreby odberného miesta. V praxi to znamená, že výrobca si vyrába elektrinu pre okamžitú spotrebu vo svojej prevádzke. Prebytočnú elektrinu nie je v súčasnosti možné odovzdávať do distribučnej sústavy alebo predávať iným odberateľom elektriny. Zákon obmedzuje maximálny inštalovaný výkon lokálneho zdroja na 500 kWp u všetkých obnoviteľných zdrojov energie.

Maximálny inštalovaný výkon

Solárna mapa Slovenska

Medzi severom a juhom Slovenska je priemerný rozdiel v množstve slnečného žiarenia dopadajúceho na 1 m2 len približne 13 %. Fotovoltické riešenie je preto výhodné prakticky pre všetky regióny na Slovensku.


Množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia na Slovensku

Solárna mapa Slovenska

Video z inštalácie lokálneho fotovoltického zdroja

Na jeseň 2020 sme inštalovali lokálny zdroj pre spoločnosť Sezama pri Nitre, ktorá vyrába a navrhuje plastové obaly. Na streche jej výrobných budov pribudla fotovoltická elektráreň s 270 panelmi a celkovým výkonom 100 kW. Pozrite si krátke video z inštalácie.

Ako postupovať, ak máte záujem o ponuku? 

 • kliknite na tlačidlo Mám záujem
 • po kliknutí sa vám otvorí dotazník vo forme vpisovateľného PDF, vypíšte potrebné údaje a uložte si tento dotazník do vášho počítača
 • vyplnený a uložený dotazník vložte ako prílohu do nového e-mailu s predmetom „Záujem o ponuku – Fotovoltika pre firmu“
 • ak máte aj fotografie strechy, resp. pozemku, prípadne technické výkresy, kde uvažujete o umiestnení fotovoltiky, nezabudnite ich priložiť taktiež ako prílohu e-mailu
 • nakoniec e-mail pošlite na adresu ozefirmy@zse.sk

Ako si rozložiť investíciu na dlhšie obdobie? 

 • môžete využiť finančný leasing s mesačnými splátkami od nášho overeného partnera Tatra-Leasing 

Tatra-Leasing

Ako prebieha príprava ponuky?

 1. Bude vás telefonicky kontaktovať náš odborník, ktorý s vami skonzultuje ďalšie dôležité informácie potrebné pre prípravu ponuky. V prípade pretrvávajúceho záujmu vám pripraví návrh riešenia ako aj nezáväznú cenovú ponuku (cca do 2 týždňov).
 2. Následne sa uskutoční osobné stretnutie s naším odborníkom s podrobným vysvetlením ponuky a predbežnou obhliadkou miesta inštalácie. V prípade pokračovania v projekte sa pripraví finálna cenová ponuka a po jej schválení z vašej strany sa uskutoční obhliadka na mieste inštalácie už za účasti projektantskej a montérskej firmy. Samotná inštalácia a sprevádzkovanie lokálneho zdroja sa bude riadiť podrobným realizačným plánom.


Spoločnosť ZSE Energia, a.s., je v procese dodávky lokálneho zdroja priamym zmluvným partnerom zákazníka, pričom si vyhradzuje právo niektoré činnosti riešiť prostredníctvom subdodávateľov.

Dodávka, montáž a prevádzka lokálneho fotovoltického zdroja sa riadi Zákonom č. 309/2009 Z. z. „Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov", najmä, ale nielen § 4b Výroba elektriny v lokálnom zdroji.