/


Fotovoltika pre firmy

Výhody lokálneho fotovoltického zdroja

 • zvýšenie hodnoty firmy
 • zníženie prevádzkových nákladov
 • zníženie daňového základu prevádzkovateľa odpisovaním zariadenia

Cena na základe individuálnej ponuky

Ak máte záujem, vyplňte dotazník pre vypracovanie ponuky a pošlite ho na ozefirmy@zse.sk. Viac info viď nižšie.


Lokálny fotovoltický zdroj – cesta k vyšším úsporám


Lokálny zdroj je zariadenie na výrobu elektrickej energie, ktorým môže byť len obnoviteľný zdroj energie (v tomto prípade ide o slnečnú energiu). Investícia do lokálneho zdroja sa spláca z úspor a následne už dlhodobo zarába, počas niekoľkoročnej prevádzky sa táto investícia vašej firme vráti viac než 4-násobne.


Prevádzkovateľ lokálneho zdroja si zlepšuje imidž firmy (eco friendly) a aktívne sa podieľa na zlepšení životného prostredia.

Pre aké odvetvia je lokálny zdroj vhodný?

 • Priemyselné areály
 • Poľnohospodárske areály
 • Hotely a stravovacie zariadenia
 • Veľkoobchod a maloobchod
 • Administratívne budovy
 • Skladovacie priestory
 • Banky a poisťovne
 • Budovy verejnej správy
 • Nemocnice a zdravotnícke zariadenia
 • Kultúrne, zábavné a športové centrá
 • Kongresové a výstavné areály
 • Školy a školiace strediská

Úsporné riešenie pre modernú firmu

Lokálny fotovoltický zdroj až doteraz znamenal, že elektrinu, ktorú ste si vyrobili, ste museli použiť na pokrytie svojej vlastnej spotreby a dodávka do distribučnej siete nebola pre väčšinu firiem možná. Zákon zároveň obmedzoval maximálny inštalovaný výkon na 500 kWp. Od 1. 4. 2022 prichádza do platnosti legislatíva, ktorá postupne zavádza nasledovné zmeny:

 • lokálny zdroj si bude môcť firma či organizácia inštalovať s výkonom až do výšky maximálnej rezervovanej kapacity svojich odberných miest (nebude platiť limit 500 kWp)
 • lokálny zdroj zároveň bude môcť po schválení príslušných pravidiel dodávať prebytočnú nespotrebovanú elektrinu aj do distribučnej siete až do objemu 1000 MWh
 • objem 1000 MWh vyrobenej a zároveň spotrebovanej elektriny bude oslobodený od úhrady tarify za prevádzkovanie systému
Maximálny inštalovaný výkon

Solárna mapa Slovenska

Medzi severom a juhom Slovenska je priemerný rozdiel v množstve slnečného žiarenia dopadajúceho na 1 m2 len približne 13 %. Fotovoltické riešenie je preto výhodné prakticky pre všetky regióny na Slovensku.


Množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia na Slovensku

Solárna mapa Slovenska

Video z inštalácie lokálneho fotovoltického zdroja

Na jeseň 2020 sme inštalovali lokálny zdroj pre spoločnosť Sezama pri Nitre, ktorá vyrába a navrhuje plastové obaly. Na streche jej výrobných budov pribudla fotovoltická elektráreň s 270 panelmi a celkovým výkonom 100 kW. Pozrite si krátke video z inštalácie.

Ako postupovať, ak máte záujem o ponuku? 

 • kliknite na tlačidlo Mám záujem
 • po kliknutí sa vám otvorí dotazník vo forme vpisovateľného PDF, vypíšte potrebné údaje a uložte si tento dotazník do vášho počítača
 • vyplnený a uložený dotazník vložte ako prílohu do nového e-mailu s predmetom „Záujem o ponuku – Fotovoltika pre firmu“
 • ak máte aj fotografie strechy, resp. pozemku, prípadne technické výkresy, kde uvažujete o umiestnení fotovoltiky, nezabudnite ich priložiť taktiež ako prílohu e-mailu
 • nakoniec e-mail pošlite na adresu ozefirmy@zse.sk

Ako si rozložiť investíciu na dlhšie obdobie?  

Financovanie môžete vyriešiť s našimi overenými partnermi:

 • využite finančný leasing s mesačnými splátkami od Tatra-Leasing

Tatra-Leasing

 • alebo požiadajte o zelený úver od VÚB banky so splatnosťou až 8 rokov a financovaním nákladov až do výšky 90 %

 VÚB Banka

Ako prebieha príprava ponuky?

 1. Bude vás telefonicky kontaktovať náš odborník, ktorý s vami skonzultuje ďalšie dôležité informácie potrebné pre prípravu ponuky. V prípade pretrvávajúceho záujmu vám pripraví návrh riešenia ako aj nezáväznú cenovú ponuku (cca do 2 týždňov).
 2. Následne sa uskutoční osobné stretnutie s naším odborníkom s podrobným vysvetlením ponuky a predbežnou obhliadkou miesta inštalácie. V prípade pokračovania v projekte sa pripraví finálna cenová ponuka a po jej schválení z vašej strany sa uskutoční obhliadka na mieste inštalácie už za účasti projektantskej a montérskej firmy. Samotná inštalácia a sprevádzkovanie lokálneho zdroja sa bude riadiť podrobným realizačným plánom.


Spoločnosť ZSE Energia, a.s., je v procese dodávky lokálneho zdroja priamym zmluvným partnerom zákazníka, pričom si vyhradzuje právo niektoré činnosti riešiť prostredníctvom subdodávateľov.

Dodávka, montáž a prevádzka lokálneho fotovoltického zdroja sa riadi Zákonom č. 309/2009 Z. z. „Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov", najmä, ale nielen § 4b Výroba elektriny v lokálnom zdroji.