/

Fotovoltika pre firmy

Výhodné ceny

Výhodné ceny, nakupujeme komponenty vo veľkom množstve

Zvýšenie hodnoty firmy

Zvýšenie hodnoty vašej firmy, organizácie

Zníženie prevádzkových nákladov

Zníženie prevádzkových nákladov

Inštalácia fotovoltiky

Fotovoltiku inštalujeme po celom Slovensku

Fotovoltika je dobrá investícia

 • vyrobí vám vlastnú elektrinu zo slnka
 • šetríte prírodu, lebo slnko je obnoviteľný zdroj energie
 • návratnosť investície viac než 3- až 4-násobne počas životnosti riešenia
 • zníženie daňového základu prevádzkovateľa odpisovaním zariadenia

Kompletne zabezpečíme prípravu a dodanie fotovoltiky na mieru

ZSE Fotovolt Balík

Balík

už od 8 741,67 € bez DPH

ZSE Fotovolt Individual

Individual

ponuka na mieru

Úsporné riešenie pre modernú firmu

Lokálny zdroj je zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie predovšetkým vlastnej spotreby. Od 1. 4. 2022 platí nasledovné:

 • lokálny zdroj si môže firma či organizácia inštalovať s výkonom až do výšky maximálnej rezervovanej kapacity svojich odberných miest
 • lokálny zdroj zároveň bude môcť po schválení príslušných pravidiel dodávať prebytočnú nespotrebovanú elektrinu aj do distribučnej siete až do objemu 1000 MWh
 • objem 1000 MWh vyrobenej a zároveň spotrebovanej elektriny bude oslobodený od úhrady tarify za prevádzkovanie systému (tzv. TPS)
 • výrobca elektriny má právo na bezplatné pripojenie lokálneho zdroja do distribučnej sústavy a na bezplatnú výmenu určeného meradla
 •  
  Maximálny inštalovaný výkon
  Solárna mapa Slovenska

  Vhodné pre všetky regióny Slovenska

  Medzi severom a juhom Slovenska je priemerný rozdiel v množstve slnečného žiarenia dopadajúceho na 1 m2 len približne 13 %. Množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia na Slovensku je znázornené na mape.

  Zároveň však platí, že pri nízkych vonkajších teplotách a dostatočnom slnečnom svite panely vyrábajú viac ako v teplejšom prostredí. To znamená, že efektivita fotovoltických panelov je takmer rovnaká na juhu ako aj na severe Slovenska.

   

  Lokálny fotovoltický zdroj – cesta k vyšším úsporám

  Lokálny zdroj je zariadenie na výrobu elektrickej energie, ktorým môže byť len obnoviteľný zdroj energie (v tomto prípade ide o slnečnú energiu). Investícia do lokálneho zdroja sa spláca z úspor a následne už dlhodobo zarába, počas niekoľkoročnej prevádzky sa táto investícia vašej firme môže vrátiť viac než 3- až 4-násobne.

  Prevádzkovateľ lokálneho zdroja si zlepšuje imidž firmy (eco friendly) a aktívne sa podieľa na zlepšení životného prostredia.

  Video z inštalácie lokálneho fotovoltického zdroja

  Na jeseň 2020 sme inštalovali lokálny zdroj pre spoločnosť Sezama pri Nitre, ktorá vyrába a navrhuje plastové obaly. Na streche jej výrobných budov pribudla fotovoltická elektráreň s 270 panelmi a celkovým výkonom 100 kW. Pozrite si krátke video z inštalácie.

  Časté otázky

  • Priemyselné areály
  • Poľnohospodárske areály
  • Hotely a stravovacie zariadenia
  • Veľkoobchod a maloobchod
  • Administratívne budovy
  • Skladovacie priestory
  • Banky a poisťovne
  • Budovy verejnej správy
  • Nemocnice a zdravotnícke zariadenia
  • Kultúrne, zábavné a športové centrá
  • Kongresové a výstavné areály
  • Školy a školiace strediská

  V prípade záujmu o fotovoltiku pre vašu firmu, prosíme, vyplňte formulár a ozveme sa vám.

  1. Bude vás telefonicky kontaktovať náš odborník, ktorý s vami skonzultuje ďalšie dôležité informácie potrebné pre prípravu ponuky. V prípade pretrvávajúceho záujmu vám pripraví návrh riešenia ako aj nezáväznú cenovú ponuku (cca do 2 týždňov).
  2. Následne sa uskutoční osobné stretnutie s naším odborníkom s podrobným vysvetlením ponuky a predbežnou obhliadkou miesta inštalácie. V prípade pokračovania v projekte sa pripraví finálna cenová ponuka a po jej schválení z vašej strany sa uskutoční obhliadka na mieste inštalácie už za účasti projektantskej a montérskej firmy. Samotná inštalácia a sprevádzkovanie lokálneho zdroja sa bude riadiť podrobným realizačným plánom.

  Spoločnosť ZSE Energia, a.s., je v procese dodávky lokálneho zdroja priamym zmluvným partnerom zákazníka, pričom si vyhradzuje právo niektoré činnosti riešiť prostredníctvom subdodávateľov.

  Dodávka, montáž a prevádzka lokálneho fotovoltického zdroja sa riadi Zákonom č. 309/2009 Z. z. „Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov", najmä, ale nielen § 4b Výroba elektriny v lokálnom zdroji.