/


Virtuálna batéria pre elektromobil

Virtuálna batéria pre elektromobil

 • uschová nespotrebovanú elektrinu z vašej fotovoltiky
 • umožňuje využívať nespotrebovanú elektrinu v domácnosti aj na nabíjanie elektromobilu v sieti ZSE Drive
 • dostupná k akejkoľvek fotovoltike na celom Slovensku
Mesačný poplatok s DPH: 3 €

0850 111 555

Telefonická objednávka PONDELOK‑PIATOK 7:00‑19:00

Online objednávka NONSTOP

Potrebujete poradiť?

Vyššia úspora

Elektrina z Virtuálnej batérie pre elektromobil, ktorú využijete na nabíjanie v sieti ZSE Drive, má vyššiu hodnotu, ako keď ju využijete len v domácnosti.

Variabilita

Každý mesiac si môžete nastaviť, koľko elektriny zo svojej fotovoltiky využijete doma a koľko na nabíjanie elektromobilu cez verejné nabíjačky ZSE Drive.

Flexibilita

ZSE Drive kartu, na ktorú si chcete posielať voľné kWh zo svojej fotovoltiky, si môžete zmeniť raz mesačne.

Ako funguje Virtuálna batéria pre elektromobil

Ako funguje virtuálna batéria pre elektromobil

Nespotrebovanú elektrinu z fotovoltiky si dočasne uložíte vo Virtuálnej batérii pre elektromobil a využijte ju v čase, keď budete potrebovať.

Elektrinu z Virtuálnej batérie pre elektromobil môžete využiť v ľubovoľnom pomere na spotrebu vo vašej domácnosti alebo na nabíjanie elektromobilu na nabíjačkách ZSE Drive.

Ako funguje virtuálna batéria pre elektromobil

Sami si zvolíte, koľko elektriny z Virtuálnej batérie pre elektromobil presuniete na nabíjaciu kartu ZSE Drive na nabíjanie elektromobilu v sieti ZSE Drive po celom Slovensku.

Ako funguje virtuálna batéria pre elektromobil

Zvyšnú elektrinu z Virtuálnej batérie pre elektromobil využijete na domácu spotrebu - svietenie, elektrospotrebiče, domáce nabíjanie elektromobilu cez wallbox, atď.

Podmienky využívania

 • Fotovoltické panely vyrobia najviac elektriny počas dňa, keď je väčšinou minimálna spotreba.
 • Vo Virtuálnej batérii pre elektromobil si dočasne uložíte prebytočnú elektrinu a my vám ju vrátime v čase, keď ju budete potrebovať.
 • Sami si zvolíte, aký podiel uloženej elektriny chcete použiť na spotrebu vo vašej domácnosti (svietenie, elektrospotrebiče, domáce nabíjanie elektromobilu cez wallbox, atď.) a aký podiel si presuniete na svoju ZSE Drive kartu a využijete na nabíjanie elektromobilu na verejných nabíjacích staniciach ZSE Drive.
 • Tento pomer čerpania si môžete flexibilne meniť každý mesiac.
 • Rovnako raz mesačne môžete zmeniť aj kartu ZSE Drive, na ktorú chcete vyrobené kWh z domácej fotovoltiky poslať.
 • Presunutú elektrinu na nabíjanie v sieti ZSE Drive môžete používať na všetkých typoch nabíjačiek (AC, DC aj UFC).
 • Podmienkou využívania služby Virtuálna batéria pre elektromobil je, aby ste boli zákazníkom ZSE Drive a na zvolenej ZSE Drive karte bol program ZSE Drive Partner alebo ZSE Drive Flat.
 • Množstvo presunutej elektriny navyšuje voľný objem elektriny v rámci mesačného programu ZSE Drive Partner alebo ZSE Drive Flat, t. j. najskôr čerpáte elektrinu z Virtuálnej batérie pre elektromobil, až potom objem elektriny z mesačného programu. Zákazník má na vyčerpanie presunutých kWh elektriny na kartu ZSE Drive 1 mesiac. Ak ich nevyčerpá, neprenášajú sa do nasledujúceho mesiaca a ani nevzniká nárok na ich preplatenie.
 • Služba Virtuálna batéria pre elektromobil je určená pre majiteľov elektromobilov, ktorý majú akúkoľvek fotovoltiku (nielen od ZSE) a je dostupná na celom Slovensku.
Mám záujem  

Už viac ako 12 500 zákazníkov po celom Slovensku využíva Virtuálnu batériu od ZSE

Nemáte ešte fotovoltiku?

Vyberte si z našich riešení, komplet na kľúč.

Objaviť fotovoltiku od ZSE

Časté otázky

Celkové zúčtovanie uloženej elektriny vo Virtuálnej batérii pre elektromobil a jej využitia prebieha zhodne s vyúčtovacím cyklom vašej spotreby elektriny. Na vyúčtovacej faktúre za elektrinu presne uvidíte, koľko vyrobenej elektriny ste z Virtuálnej batérie pre elektromobil využili pre domácu spotrebu a koľko elektriny ste spotrebovali od ZSE, ako vášho dodávateľa elektriny. Informáciu o presunutých a využitých kWh elektriny, ktoré ste sa rozhodli vyčerpať cez nabíjacie stanice ZSE Drive, nájdete po prihlásení sa do svojho profilu v mobilnej aplikácii ZSE Drive.

Maximálne množstvo uloženej elektriny vo Virtuálnej batérii pre elektromobil je do výšky spotreby vašej domácnosti, podľa nastavenej periodicity vyúčtovania združenej dodávky elektriny. Na nabíjaciu kartu pre elektromobil ZSE Drive si môžete preniesť maximálne 95 % elektriny uloženej vo Virtuálnej batérii pre elektromobil.

Fixný mesačný poplatok je 3 € mesačne (vrátane DPH).

V prípade ukladania elektriny do Virtuálnej batérie pre elektromobil neplatíte nikomu nič, ani prevádzkovateľovi distribučnej sústavy. Pri čerpaní elektriny z Virtuálnej batérie pre elektromobil naspäť pre svoju domácu spotrebu, platíte len poplatky prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Keď si presúvate elektrinu na svoju nabíjaciu kartu ZSE Drive, neplatíte žiadne poplatky navyše.

Zákazník, ktorý má záujem o Virtuálnu batériu pre elektromobil od ZSE, musí spĺňať nasledovné:

 • mať nainštalované fotovoltické zariadenie, riadne uvedené do prevádzky a pripojené k distribučnej sústave (fotovoltika môže byť od akéhokoľvek dodávateľa)
 • odber elektriny od ZSE
 • výroba elektriny (odovzdávacie miesto) zaradené do ZSE
 • je zákazníkom ZSE Drive
 • na zvolenej ZSE Drive karte je využívaný jeden z programov ZSE Drive Partner alebo ZSE Drive Flat

Vyúčtovací cyklus Virtuálnej batérie pre elektromobil je zhodný s vyúčtovacím cyklom vašej spotreby elektriny, nemôžete si ho nastaviť inak.

Zákazník je oprávnený 1 x za kalendárny mesiac vykonať zmenu:

 • % rozdelenia uloženej elektriny
 • čísla zvolenej nabíjacej karty ZSE Drive

O zmenu je potrebné požiadať vyplnením žiadosti a doručením

 • písomne na adresu ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
 • osobne do akéhokoľvek ZSE Centra
 • e-mailom na kontakt@zse.sk

Zvolené % kWh z uloženej elektriny v mesiaci M čerpá zákazník na nabíjanie elektromobilu v sieti ZSE Drive v mesiaci M+2.

Príklad: V mesiaci 11/2023 je Virtuálna batéria pre elektromobil účinná a prebieha výroba elektriny. V mesiaci 12/2023 prebehne vyúčtovanie elektriny, ktorú si zákazník zvolil na svoju spotrebu. Na zákazníkom určenú kartu ZSE Drive budú zvolené kWh pripísané k 1. 1. 2024.

Kliknite na stránku ZSE Drive, kde nájdete bližšie informácie o programoch Partner a Flat. Stačí si jeden z nich vybrať a registrovať sa.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať priamo Zákaznícku linku ZSE Drive na 0800 555 800 alebo e-mailom na elektromobilita@zse.sk.

Virtuálnu batériu pre elektromobil môžu využívať všetci zákazníci, ktorí odoberajú elektrinu od ZSE bez ohľadu na distribučné územie, to znamená, kdekoľvek na Slovensku, samozrejme, za splnenia predchádzajúcich podmienok.

Áno. Virtuálnu batériu pre elektromobil môžete mať bez ohľadu na to, od koho máte inštalované fotovoltické zariadenie na vašom dome. To sa vzťahuje na fotovoltické riešenia inštalované v minulosti, ako aj na fotovoltické riešenia, o ktorých domácnosti ešte len uvažujú. Jedinou podmienkou je, aby bola vaša fotovoltika riadne pripojená do distribučnej sústavy.

Fyzická batéria je umiestnená priamo v domácnosti zákazníka, Virtuálna batéria pre elektromobil je virtuálne úložisko, ktoré prevádzkuje ZSE (zákazník ju nemá fyzicky umiestnenú doma). Ďalší rozdiel je v cene týchto batérií. Fyzická batéria stojí niekoľko tisíc eur a Virtuálnu batériu pre elektromobil ZSE poskytuje za poplatok 3 € mesačne. Ak zákazník vlastní fyzickú batériu a je stále pripojený do distribučnej siete, platí variabilné poplatky len za elektrinu, ktorú odoberie z distribučnej siete (ak sa mu náhodou minie uložená elektrina z batérie). V prípade Virtuálnej batérie pre elektromobil zákazník platí pri odbere elektriny z virtuálnej batérie len poplatky prevádzkovateľa distribučnej sústavy (keď si berie elektrinu z Virtuálnej batérie pre elektromobil naspäť pre svoju domácu spotrebu). V prípade ukladania elektriny do Virtuálnej batérie pre elektromobil neplatí zákazník nič, ani prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

V tomto prípade nefunguje odber zo siete ani z Virtuálnej batérie pre elektromobil. Ukladanie prebytkov do Virtuálnej batérie pre elektromobil taktiež nebude možné.

Virtuálna batéria pre elektromobil nemá vplyv na získanie finančného príspevku. Finančný príspevok nie je možné získať špeciálne na Virtuálnu batériu pre elektromobil, ale len na celé fotovoltické riešenie. Podrobnosti o aktuálnom programe Zelená domácnostiam nájdete tu.

Elektrinu uloženú vo Virtuálnej batérii pre elektromobil vám v prípade čerpania pre domácu spotrebu kompenzujeme v rovnakom pomere VT a NT ako v prípade vášho štandardného odberu zo siete.

To závisí od celkovej spotreby elektriny vo vašej domácnosti a od spôsobu ako v priebehu dňa vaša domácnosť funguje z pohľadu spotreby elektriny. V súčasnosti najpredávanejším riešením je ZSE Fotovolt Štandard 4 kWp s 10 panelmi a s Virtuálnou batériou k tomu. Úžitok z virtuálnej batérie pocítite, akonáhle si do nej uložíte aspoň 300 kWh ročne.


Zariadenia

Klimatizácie   Fotovoltika   Nabíjanie elektromobilu