Žiadosť o pripojenie elektriny

Krok 1.
Podajte žiadosť o pripojenie elektriny

Najskôr je potrebné podať žiadosť o pripojenie u prevádzkovateľa distribučnej sústavy – Západoslovenská distribučná, a. s.

Krok 2.
Podpíšte zmluvu o pripojení

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám prevádzkovateľ distribučnej sústavy odošle na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

Podpísanú zmluvu pošlite e‑mailom na e‑mailovú adresu:

odberatel@zsdis.sk

alebo poštou na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1

Krok 3.
Uhraďte platbu za pripojenie

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže požadovať úhradu poplatku za pripojenie podľa cenníka.

Po podpísaní zmluvy zaplaťte cenu za pripojenie podľa informácií v Zmluve o pripojení.

Krok 4.
Pripravte odberné miesto elektriny

Pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení a doručte dokumentáciu uvedenú v Technických podmienkach pripojenia.

Následne vám prevádzkovateľ distribučnej sústavy doručí Oznámenie o splnení technických podmienok pripojenia.

Krok 5.
Podpíšte zmluvu o dodávke elektriny

Po splnení podmienok pripojenia vyplňte online žiadosť o dodávku elektriny.

Zašleme vám Zmluvu o združenej dodávke elektriny v 2 vyhotoveniach. Zmluvu podpíšte a jeden exemplár pošlite naspäť v návratnej obálke, ktorú nájdete priloženú v zásielke.

Krok 6.
Montáž elektromera a spustenie odberu elektriny

Po uzavretí Zmluvy o združenej dodávke elektriny kontaktujeme prevádzkovateľa distribučnej sústavy za účelom zabezpečenia dodávky elektriny do odberného miesta.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy následne zvyčajne do 5 pracovných dní zabezpečí montáž elektromera.

Akonáhle je elektromer namontovaný, môžete začať odoberať elektrinu. Nezabudnite zapnúť hlavný istič pred elektromerom.

Aplikačný box[Pomohla Vam rada]

Ďalšie možnosti ako podať žiadosť

E-mailom alebo poštou
Krok 1.
Pripravte si

Vyplňte, vytlačte a podpíšte:

Krok 2.
Napíšte nám

Žiadosť pošlite e‑mailom na adresu:

kontakt@zse.sk

alebo žiadosť pošlite poštou na adresu:

ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1

Krok 3.
Podpíšte zmluvu o pripojení

Žiadosť o pripojenie podáme u prevádzkovateľa distribučnej sústavy – Západoslovenská distribučná, a. s.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošle na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

Podpísanú Zmluvu pošlite emailom na adresu:

odberatel@zsdis.sk

alebo poštou na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1

Krok 4.
Uhraďte platbu za pripojenie

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže požadovať úhradu poplatku za pripojenie podľa cenníka.

Po podpísaní zmluvy zaplaťte cenu za pripojenie podľa informácií v Zmluve o pripojení.

Krok 5.
Pripravte odberné miesto elektriny

Pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení a doručte dokumentáciu uvedenú v Technických podmienkach pripojenia.

Následne vám prevádzkovateľ distribučnej sústavy doručí Oznámenie o splnení technických podmienok pripojenia.

Krok 6.
Podpíšte zmluvu o dodávke elektriny

Vyplňte, vytlačte a podpíšte:

Podpísanú Zmluvu o združenej dodávke elektriny ako aj Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia pošlite e‑mailom na adresu:

kontakt@zse.sk

alebo pošlite poštou na adresu:

ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1

Krok 7.
Montáž elektromera a spustenie odberu elektriny

Po uzavretí Zmluvy o združenej dodávke elektriny kontaktujeme prevádzkovateľa distribučnej sústavy za účelom zabezpečenia dodávky elektriny do odberného miesta.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy následne zvyčajne do 5 pracovných dní zabezpečí montáž elektromera.

Akonáhle je elektromer namontovaný, môžete začať odoberať elektrinu. Nezabudnite zapnúť hlavný istič pred elektromerom.

Aplikačný box[Pomohla Vam rada]
Telefonicky
Krok 1.
Pripravte si
  • adresné a kontaktné údaje
  • parcelné číslo
  • technické údaje (požadovaný počet fáz, hodnota hlavného ističa, požadované meranie) – obvykle nájdete v projektovej dokumentácii k vášmu novému domu
Krok 2.
Zavolajte nám

Zákaznícka linka je tu pre vás počas pracovných dní od 7:00 do 19:00.

Najrýchlejšie sa k nám dovoláte od 11:00 do 16:00.

Počas telefonátu si dohodneme zmluvné podmienky ako napríklad sumu a frekvenciu preddavkových platieb, doručovanie faktúr, spôsob platby a zasielania preplatkov.

Krok 3.
Podpíšte zmluvu o pripojení

Žiadosť o pripojenie podáme u prevádzkovateľa distribučnej sústavy – Západoslovenská distribučná, a. s.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošle na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

Podpísanú Zmluvu pošlite emailom na adresu:

odberatel@zsdis.sk

alebo poštou na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1

Krok 4.
Uhraďte platbu za pripojenie

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže požadovať úhradu poplatku za pripojenie podľa cenníka.

Po podpísaní zmluvy zaplaťte cenu za pripojenie podľa informácií v Zmluve o pripojení.

Krok 5.
Pripravte odberné miesto elektriny

Pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení a doručte dokumentáciu uvedenú v Technických podmienkach pripojenia.

Následne vám prevádzkovateľ distribučnej sústavy doručí Oznámenie o splnení technických podmienok pripojenia.

Krok 6.
Podpíšte zmluvu o dodávke elektriny

Po splnení podmienok pripojenia nás kontaktujte.

Zašleme vám Zmluvu o združenej dodávke elektriny v 2 vyhotoveniach. Zmluvu podpíšte a jeden exemplár pošlite naspäť v návratnej obálke, ktorú nájdete priloženú v zásielke.

Krok 7.
Montáž elektromera a spustenie odberu elektriny

Po uzavretí Zmluvy o združenej dodávke elektriny kontaktujeme prevádzkovateľa distribučnej sústavy za účelom zabezpečenia dodávky elektriny do odberného miesta.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy následne zvyčajne do 5 pracovných dní zabezpečí montáž elektromera.

Akonáhle je elektromer namontovaný, môžete začať odoberať elektrinu. Nezabudnite zapnúť hlavný istič pred elektromerom.

Aplikačný box[Pomohla Vam rada]
Osobne
Krok 1.
Pripravte si

Vyplňte, vytlačte a podpíšte:

V prípade potreby vám s vypĺňaním radi pomôžeme pri vašej návšteve.

Krok 2.
Navštívte nás

Radi vás privítame v našich ZSE Centrách. Stretnutie si môžete rezervovať na presný termín.

Počas stretnutia si dohodneme zmluvné podmienky ako napríklad sumu a frekvenciu preddavkových platieb, doručovanie faktúr, spôsob platby a zasielania preplatkov a podpíšete Zmluvu o združenej dodávke elektriny.

Krok 3.
Podpíšte zmluvu o pripojení

Žiadosť o pripojenie podáme u prevádzkovateľa distribučnej sústavy – Západoslovenská distribučná, a. s.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošle na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

Podpísanú Zmluvu pošlite emailom na adresu:

odberatel@zsdis.sk

alebo poštou na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1

Krok 4.
Uhraďte platbu za pripojenie

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže požadovať úhradu poplatku za pripojenie podľa cenníka.

Po podpísaní zmluvy zaplaťte cenu za pripojenie podľa informácií v Zmluve o pripojení.

Krok 5.
Pripravte odberné miesto elektriny

Pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení a doručte dokumentáciu uvedenú v Technických podmienkach pripojenia.

Následne vám prevádzkovateľ distribučnej sústavy doručí Oznámenie o splnení technických podmienok pripojenia.

Krok 6.
Montáž elektromera a spustenie odberu elektriny

Po splnení podmienok pripojenia nás kontaktujte za účelom zabezpečenia dodávky elektriny do odberného miesta.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy následne zvyčajne do 5 pracovných dní zabezpečí montáž elektromera.

Akonáhle je elektromer namontovaný, môžete začať odoberať elektrinu. Nezabudnite zapnúť hlavný istič pred elektromerom.

Aplikačný box[Pomohla Vam rada]

Chcem sa poradiť

Aplikačný box[Chat button LiveAgent]

Zobraziť kontakty