Prepis odberu elektriny medzi dvomi domácnosťami

Kto chce podať žiadosť?