Prepis elektriny s odberom aj výrobou elektriny v ZSE

Možnosti ako podať žiadosť

E-mailom alebo poštou
Krok 1.
Pripravte si

Vyplňte, vytlačte a podpíšte:

Je nevyhnutné, aby žiadosť podpísal pôvodný aj nový odberateľ.

Pred zaslaním žiadosti:

  • Pôvodný odberateľ – uhraďte všetky faktúry a preddavkové platby k prepisovanému odbernému miestu. Faktúry a platby môžete skontrolovať vo vašom online účte. Všetky uhradené preddavkové platby vám budú zaúčtované vo vyúčtovacej faktúre po dokončení prepisu.
Krok 2.
Napíšte nám

Žiadosť pošlite e‑mailom z e‑mailovej adresy, ktorú máte u nás nahlásenú na adresu:

kontakt@zse.sk

alebo žiadosť pošlite poštou na adresu:

ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1

Krok 3.
Vašu žiadosť spracujeme
Krok 4.
Podajte žiadosť o Postúpenie práv a povinností

Postupujte podľa pokynov na stránke prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Krok 5.
Po prepise

Pôvodný odberateľ:

  • V prípade úspešného prepisu vám zašleme vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu zmluvy.
  • Po úhrade vyúčtovacej faktúry si nezabudnite zrušiť trvalý príkaz na úhradu platieb za elektrinu alebo nastavenú platbu inkasom.

Nový odberateľ:

  • Do niekoľkých dní vám pošleme harmonogram preddavkových platieb.
Aplikačný box[Pomohla Vam rada]
Osobne
Krok 1.
Pripravte si

Vyplňte, vytlačte a podpíšte:

Je nevyhnutné, aby žiadosť podpísal pôvodný aj nový odberateľ.

Pred návštevou:

  • Pôvodný odberateľ – uhraďte všetky faktúry a preddavkové platby k prepisovanému odbernému miestu. Faktúry a platby môžete skontrolovať vo vašom online účte. Všetky uhradené preddavkové platby vám budú zaúčtované vo vyúčtovacej faktúre po dokončení prepisu.
  • Zistite stav elektromera (iba ak nemáte smartmeter). Stav elektromera odčítajte bez desatinného miesta. V prípade dvojtarifného elektromera odčítajte stav vo vysokej aj v nízkej tarife. Od uvedeného stavu elektromera sa bude počítať spotreba novému odberateľovi. Uvedený aktuálny stav elektromera je odporúčací a teda k akceptovaniu stavu elektromera dôjde až po odsúhlasení zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Ak máte smartmeter – inteligentný elektromer, tak stav elektromera nenahlasujte, bude automaticky odčítaný na diaľku prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Viac o smartmetroch
Krok 2.
Navštívte nás

Radi vás privítame v našich ZSE Centrách. Stretnutie si môžete rezervovať na presný termín.

Krok 3.
Podajte žiadosť o Postúpenie práv a povinností

Postupujte podľa pokynov na stránke prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Krok 4.
Po prepise

Pôvodný odberateľ:

  • V prípade úspešného prepisu vám zašleme vyúčtovaciu faktúru k ukončeniu zmluvy.
  • Po úhrade vyúčtovacej faktúry si nezabudnite zrušiť trvalý príkaz na úhradu platieb za elektrinu alebo nastavenú platbu inkasom.

Nový odberateľ:

  • Do niekoľkých dní vám pošleme harmonogram preddavkových platieb.
Aplikačný box[Pomohla Vam rada]

Chcem sa poradiť

Aplikačný box[Chat button LiveAgent]

Zobraziť kontakty