Prepis plynu medzi dvomi domácnosťami

Kto chce podať žiadosť?