/

Prepis plynu - dve domácnosti

Chcete spustiť prepis odberu plznu ako pôvodný alebo ako nový odberateľ?

Pôvodný odberateľ   Nový odberateľ