/

Pripojenie elektriny do bytu/domu od fyzickej osoby

Poradíme vám, ako postupovať pri pripojení elektriny pri kúpe domu alebo bytu od predchádzajúceho majiteľa, ak elektrina nie je pripojená.

1.

Podajte žiadosť o pripojenie elektriny

Najskôr je potrebné podať online žiadosť o pripojenie u prevádzkovateľa distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná, a. s.

Vyplniť žiadosť online   Ďalšie možnosti ako podať žiadosť  
2.

Podpíšte zmluvu o pripojení

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám prevádzkovateľ distribučnej sústavy odošle na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

Podpísanú zmluvu pošlite na e-mailovú adresu:

odberatel@zsdis.sk

alebo poštou na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1

3.

Uhraďte platbu za pripojenie

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže požadovať úhradu poplatku za pripojenie podľa cenníka.

Po podpísaní zmluvy zaplaťte cenu za pripojenie podľa informácií v Zmluve o pripojení.

4.

Pripravte odberné miesto elektriny

Pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení a doručte dokumentáciu uvedenú v Technických podmienkach pripojenia.

Následne vám prevádzkovateľ distribučnej sústavy doručí Oznámenie o splnení technických podmienok pripojenia.

5.

Podpíšte zmluvu o dodávke elektriny

Po splnení podmienok pripojenia vyplňte online žiadosť o dodávku elektriny.

Podať žiadosť  

Zašleme vám Zmluvu o združenej dodávke elektriny v 2 vyhotoveniach. Zmluvu podpíšte a jeden exemplár pošlite naspäť v návratnej obálke, ktorú nájdete priloženú v zásielke.

6.

Pripojenie elektromera a spustenie odberu elektriny

Po uzavretí Zmluvy o združenej dodávke elektriny kontaktujeme prevádzkovateľa distribučnej sústavy za účelom zabezpečenia dodávky elektriny do odberného miesta.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy následne zvyčajne do 5 pracovných dní zabezpečí pripojenie elektromera.

Akonáhle je elektromer namontovaný, môžete začať odoberať elektrinu. Nezabudnite zapnúť hlavný istič pred elektromerom.

Pomohla vám táto rada?

Áno Nie

Ďalšie možnosti ako podať žiadosť

2.

Napíšte nám

Žiadosti pošlite e-mailom na adresu:

kontakt@zse.sk

alebo poštou na adresu:

ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1

3.

Podpíšte zmluvu o pripojení

Žiadosť o pripojenie podáme u prevádzkovateľa distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná, a. s.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošle na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

Podpísanú Zmluvu pošlite emailom na adresu:

odberatel@zsdis.sk

alebo poštou na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1

4.

Uhraďte platbu za pripojenie

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže požadovať úhradu poplatku za pripojenie podľa cenníka.

Po podpísaní zmluvy zaplaťte cenu za pripojenie podľa informácií v Zmluve o pripojení.

5.

Pripravte odberné miesto elektriny

Pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení a doručte dokumentáciu uvedenú v Technických podmienkach pripojenia.

Následne vám prevádzkovateľ distribučnej sústavy doručí Oznámenie o splnení technických podmienok pripojenia.

6.

Podpíšte zmluvu o dodávke elektriny

Po splnení podmienok pripojenia nás kontaktujte.

Zašleme vám Zmluvu o združenej dodávke elektriny v 2 vyhotoveniach. Zmluvu podpíšte a jeden exemplár pošlite naspäť v návratnej obálke, ktorú nájdete priloženú v zásielke.

7.

Pripojenie elektromera a spustenie odberu elektriny

Po uzavretí Zmluvy o združenej dodávke elektriny kontaktujeme prevádzkovateľa distribučnej sústavy za účelom zabezpečenia dodávky elektriny do odberného miesta.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy následne zvyčajne do 5 pracovných dní zabezpečí pripojenie elektromera.

Akonáhle je elektromer namontovaný, môžete začať odoberať elektrinu. Nezabudnite zapnúť hlavný istič pred elektromerom.

Pomohla vám táto rada?

Áno Nie

1.

Pripravte si

  • adresné a kontaktné údaje
  • parcelné číslo
  • technické údaje (požadovaný počet fáz, hodnota hlavného ističa, požadované meranie) - obvykle nájdete v projektovej dokumentácii
2.

Zavolajte nám

Zákaznícka linka je tu pre vás počas pracovných dní od 7:00 do 19:00.

0850 111 555

Počas telefonátu si dohodneme zmluvné podmienky ako napríklad sumu a frekvenciu preddavkových platieb, doručovanie faktúr, spôsob platby a zasielania preplatkov.

3.

Podpíšte zmluvu o pripojení

Žiadosť o pripojenie podáme u prevádzkovateľa distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná, a. s.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošle na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

Podpísanú Zmluvu pošlite emailom na adresu:

odberatel@zsdis.sk

alebo poštou na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1

4.

Uhraďte platbu za pripojenie

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže požadovať úhradu poplatku za pripojenie podľa cenníka.

Po podpísaní zmluvy zaplaťte cenu za pripojenie podľa informácií v Zmluve o pripojení.

5.

Pripravte odberné miesto elektriny

Pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení a doručte dokumentáciu uvedenú v Technických podmienkach pripojenia.

Následne vám prevádzkovateľ distribučnej sústavy doručí Oznámenie o splnení technických podmienok pripojenia.

6.

Podpíšte zmluvu o dodávke elektriny

Po splnení podmienok pripojenia nás kontaktujte.

Zašleme vám Zmluvu o združenej dodávke elektriny v 2 vyhotoveniach. Zmluvu podpíšte a jeden exemplár pošlite naspäť v návratnej obálke, ktorú nájdete priloženú v zásielke.

7.

Pripojenie elektromera a spustenie odberu elektriny

Po uzavretí Zmluvy o združenej dodávke elektriny kontaktujeme prevádzkovateľa distribučnej sústavy za účelom zabezpečenia dodávky elektriny do odberného miesta.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy následne zvyčajne do 5 pracovných dní zabezpečí pripojenie elektromera.

Akonáhle je elektromer namontovaný, môžete začať odoberať elektrinu. Nezabudnite zapnúť hlavný istič pred elektromerom.

Pomohla vám táto rada?

Áno Nie

1.

Pripravte si

Vyplňte, vytlačte a podpíšte:

V prípade potreby vám s vypĺňaním radi pomôžeme pri vašej návšteve.

2.

Navštívte nás

Naše ZSE Centrá sú tu pre vás.

Rezervovať termín  

Počas stretnutia si dohodneme zmluvné podmienky ako napríklad sumu a frekvenciu preddavkových platieb, doručovanie faktúr, spôsob platby a zasielania preplatkov a podpíšete Zmluvu o združenej dodávke elektriny.

3.

Podpíšte zmluvu o pripojení

Žiadosť o pripojenie podáme u prevádzkovateľa distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná, a. s.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošle na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

Podpísanú Zmluvu pošlite emailom na adresu:

odberatel@zsdis.sk

alebo poštou na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1

4.

Uhraďte platbu za pripojenie

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže požadovať úhradu poplatku za pripojenie podľa cenníka.

Po podpísaní zmluvy zaplaťte cenu za pripojenie podľa informácií v Zmluve o pripojení.

5.

Pripravte odberné miesto elektriny

Pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení a doručte dokumentáciu uvedenú v Technických podmienkach pripojenia.

Následne vám prevádzkovateľ distribučnej sústavy doručí Oznámenie o splnení technických podmienok pripojenia.

6.

Pripojenie elektromera a spustenie odberu elektriny

Po splnení podmienok pripojenia nás kontaktujte za účelom zabezpečenia dodávky elektriny do odberného miesta.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy následne zvyčajne do 5 pracovných dní zabezpečí pripojenie elektromera.

Akonáhle je elektromer namontovaný, môžete začať odoberať elektrinu. Nezabudnite zapnúť hlavný istič pred elektromerom.

Pomohla vám táto rada?

Áno Nie

Chcete sa niečo opýtať?

Zobraziť kontakty