/


Finančný príspevok

Teraz je správny čas na inštaláciu solárnych kolektorov alebo fotovoltiky. Vďaka finančnému príspevku Zelená domácnostiam II alebo vďaka ZSE dotácii ušetríte stovky eur. Využite túto príležitosť čo najskôr, zdroje sú limitované.

Telefonická konzultácia:
0850 111 555 (Po–Pi: 7–19)

Osobná konzultácia s odborníkom:
Rezervovať termín

Zelená domácnostiam II

Pre domácnosti mimo Bratislavský kraj.

Získajte finančný príspevok
• až 1 750 € pre solárne kolektory od ZSE
• až 1 500 € pre fotovoltiku od ZSE

Vybrať riešenie  

 

 • pre solárne kolektory sú ešte k dispozícii prostriedky zo zásobníka pre prijímanie žiadostí otvoreného v roku 2020
 • pre fotovoltické riešenia bol zásobník z roka 2020 pre žiadosti o finančný príspevok už vyčerpaný a očakáva sa pridelenie nových finančných prostriedkov na konci prvého štvrťroka 2021.

Pomôžeme s vybavením príspevku, pripravíme podklady a podáme žiadosť do zásobníka žiadostí pre príslušné zariadenie. Odporúčame záujemcom zbytočne neodkladať svoje rozhodnutie o kúpe a inštalácii, aby sme mohli v prípade záujmu požiadať o finančný príspevok čo najskôr.

 • Cieľom projektu Zelená domácnostiam II je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
 • Podpora inštalácie je uskutočňovaná prostredníctvom vydávania poukážok, od júna 2020 v rámci zmeneného informačného systému, ktorý umožňuje prijímanie žiadostí do zásobníkov.
 • Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na www.zelenadomacnostiam.sk.
 • ZSE Energia, a.s., je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II.
  Viac informácií   Menej informácií

ZSE dotácie

Pre domácnosti z Bratislavského kraja.

Získajte dotáciu
300 € pre solárne kolektory od ZSE
500 € pre fotovoltiku od ZSE

Vybrať riešenie  

 

V roku 2021 v programe ZSE dotácií budú uvoľnené finančné prostriedky pre:

 • prvých 100 záujemcov o solárne kolektory
 • prvých 200 záujemcov o fotovoltiku

Program ZSE dotácií sa spúšťa od 1. 1. 2021. ZSE dotáciu získavate okamžite pri objednaní riešenia od ZSE, ak spĺňate podmienky pre jej získanie. Iba u nás.

 • Cieľom ZSE dotácií je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie aj pre zákazníkov z Bratislavského kraja.
 • Podpora inštalácie malých zariadení je formou zľavy z inštalácie a to v rámci programu ZSE dotácií.
 • ZSE dotácia nie je určená pre zákazníkov, ktorí môžu požiadať o finančný príspevok z programu Zelená domácnostiam II.
  Viac informácií   Menej informácií

Vyberte si vaše nové riešenie s finančným príspevkom

Náš tip

ZSE Fotovolt Bezstarosti

 • 6 rokov servis a čistenie panelov
 • monokryštalické výkonné panely
 • monitoring výroby a spotreby energie
 • Virtuálna batéria v cene
 • Zelená elektrina v cene

ZSE Fotovolt Štandard

 • štandardné panely
 • možnosť rozšíriť o monitoring spotreby
 • možnosť rozšíriť o Virtuálnu batériu

ZSE Solar Štandard

 • jednovetvová čerpadlová jednotka
 • bez možnosti rozšírenia a termostatického ventilu
Náš tip

ZSE Solar Komfort

 • dvojvetvová čerpadlová jednotka
 • termostatický zmiešavací ventil proti obareniu
 • možnosť rozšírenia na vykurovanie alebo ohrev vody v bazéne

Chcete sa niečo opýtať?

0850 111 555
Dohodnúť stretnutie