Zelená domácnostiam II - ZSE

/


Zelená domácnostiam

Najbližšie kolá žiadostí o finančný príspevok:

  • 17. 9. 2019 - solárne kolektory
  • 8. 10. 2019 - fotovoltické riešenia

ZSE je oprávnený zhotoviteľ v rámci projektu Zelená domácnostiam II.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na www.zelenadomacnostiam.sk. ZSE Energia, a.s., je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II.

Fotovoltika   Solárne kolektory