/


Finančný príspevok

Teraz je správny čas na inštaláciu solárnych kolektorov alebo fotovoltiky. Vďaka finančnému príspevku Zelená domácnostiam II alebo vďaka ZSE dotácii ušetríte stovky eur. Využite túto príležitosť čo najskôr, zdroje sú limitované.

Telefonická konzultácia:
0850 111 555 (Po–Pi: 7–19)

Osobná konzultácia s odborníkom:
Rezervovať termín

Zelená domácnostiam II

Pre domácnosti mimo Bratislavský kraj.

Získajte finančný príspevok
• až 1 750 € pre solárne kolektory od ZSE

Vybrať riešenie  

 

  • pre solárne kolektory boli od februára 2021 uvoľnené pre tento rok do zásobníka žiadostí finančné prostriedky v hodnote 1,7 milióna €

Pomôžeme s vybavením príspevku, pripravíme podklady a podáme žiadosť do zásobníka žiadostí pre príslušné zariadenie. Odporúčame záujemcom zbytočne neodkladať svoje rozhodnutie o kúpe a inštalácii, aby sme mohli v prípade záujmu požiadať o finančný príspevok čo najskôr.

  • Cieľom projektu Zelená domácnostiam II je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
  • Podpora inštalácie je uskutočňovaná prostredníctvom vydávania poukážok, od júna 2020 v rámci zmeneného informačného systému, ktorý umožňuje prijímanie žiadostí do zásobníkov.
  • Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na www.zelenadomacnostiam.sk.
  • ZSE Energia, a.s., je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II.
  Viac informácií   Menej informácií

ZSE dotácie

Pre domácnosti z Bratislavského kraja.

Získajte dotáciu
300 € pre solárne kolektory od ZSE
500 € pre fotovoltiku od ZSE

Vybrať riešenie  

 

V roku 2021 v programe ZSE dotácií budú uvoľnené finančné prostriedky pre:

  • prvých 100 záujemcov o solárne kolektory
  • prvých 200 záujemcov o fotovoltiku

Program ZSE dotácií sa spúšťa od 1. 1. 2021. ZSE dotáciu získavate okamžite pri objednaní riešenia od ZSE, ak spĺňate podmienky pre jej získanie. Iba u nás.

  • Cieľom ZSE dotácií je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie aj pre zákazníkov z Bratislavského kraja.
  • Podpora inštalácie malých zariadení je formou zľavy z inštalácie a to v rámci programu ZSE dotácií.
  • ZSE dotácia nie je určená pre zákazníkov, ktorí môžu požiadať o finančný príspevok z programu Zelená domácnostiam II.
  Viac informácií   Menej informácií

Chcete sa niečo opýtať?

0850 111 555
Dohodnúť stretnutie