/

Všetky aktuálne informácie k poskytnutiu štátnej dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a plynu nájdete na tejto stránke Ministerstva hospodárstva SR.
Energie
Zelená elektrina pre firmy
Využite Zelenú elektrinu pre firmy
Individuálny prístup
Individuálny prístup
Starostlivosť o veľké firmy