Vďaka významnej podpore Európskej komisie, prostredníctvom medzinárodného projektu URBAN-E, sa európska nabíjacia infraštruktúra rozšírila o niekoľko desiatok nabíjacích staníc.

O projekte

Projekt URBAN-E je zameraný na rozvoj elektromobility a znižovanie znečistenia ovzdušia v hlavných mestách Slovenska, Chorvátska a Slovinska, prostredníctvom rozširovania infraštruktúry nabíjacích staníc pre elektromobily a ich prepojenia na iné druhy dopravy. Ľubľana, Bratislava a Záhreb majú ideálnu polohu na vytvorenie najvhodnejších podmienok pre ekologickú, mestskú dopravu v rámci spoločného projektu cezhraničnej spolupráce. 

V rámci projektu, ktorý trval od roku 2017 do roku 2022 sa podarilo vybudovať celkovo 167 nabíjacích staníc, z toho 144 AC nabíjacích staníc a 23 DC nabíjacích staníc.

URBAN-E projekt spája tri samosprávy – Bratislavu, Záhreb a Ľubjanu, v spolupráci so spoločnosťami, ktoré majú v týchto krajinách najbohatšie skúsenosti s výstavbou nabíjacej infraštruktúry. Týmto spôsobom vzniklo aj vďaka URBAN-E projektu unikátne partnerstvo, ktoré pomáha vytvárať dôležitý ekosystém pre budúci rollout mestskej mobility mestách. Okrem toho sa spolupráca rozšírila aj medzi železničné spoločnosti, inovatívnych prevádzkovateľov dopravných služieb v rámci B2B a B2C segmentu, s cieľom vytvoriť nové strategické partnerstvá pre ekologickú mestskú dopravu.

Do projektu sú na slovenskej strane zapojené spoločnosti Západoslovenská energetika a. s.,  prostredníctvom ZSE Drive, mesto Bratislava a slovenská kuriérska spoločnosť GO4.  Zahraničnými partnermi sú mesto Ľubľana,  slovinská energetická spoločnosť PETROL, Slovinské železnice, mesto Záhreb a poskytovateľ alternatívnej dopravy spoločnosť GoOpti (Slovinsko, Chorvátsko).

URBAN-E na Slovensku

V hlavnom meste Slovenska vzniklo v rámci projektu URBAN-e 50 AC nabíjacích staníc a 5 DC rýchlonabíjacích staníc na 28 lokalitách.

S cieľom čo najstrategickejšieho umiestnenia nabíjacích staníc v meste Bratislava, sa ZSE Drive zameralo aj na tzv. intermodálne lokality, ktoré na jednom mieste prepájajú viacero druhov a spôsobov dopravy. Ide napríklad o nabíjacie stanice na Hlavnej železničnej stanici v Bratislave, kde  sa podarilo vybudovať  nabíjací hub zložený z DC nabíjacej stanice s výkonom 50 kW a 3 AC nabíjacích staníc so 6 nabíjacími konektormi (6 x 22 kW). Na tejto lokalite sa tak pohodlne nabije až 8 elektromobilov súčasne.

Ďalším takýmto miestom je aj nová Autobusová stanica Nivy, ktorá sa za veľmi krátky čas stala jednou z našich najúspešnejších lokalít. ZSE Drive tu vďaka podpore projektu URBAN-E vybudovalo až 6 AC nabíjacích staníc so 6 nabíjacími bodmi (6 x 22 kW), ktoré významným spôsobom doplňujú ultra-rýchle nabíjacie stanice v rámci tejto lokality.

Najvyťaženejšou rezidenčnou lokalitou postavenou vďaka URBAN-E projektu sa stala nabíjacia stanica Černyševského. 

V Bratislave sa podarilo usporiť najviac emisií

Pozitívny dopad Urban-e projektu je vidieť aj na znižovaní a úspore emisií znečisťujúcich látok oxidu uhličitého, oxidov dusíka či emisií pevných častíc.

Vo všetkých meraných ukazovateľoch sme v rámci úspory emisií dosiahli najpozitívnejšie výsledky oproti ostatným partnerským mestám.

Okrem samotnej výstavby nabíjacích staníc sa spoločnosť ZSE v rámci daného projektu zamerala aj na pilotné testovanie inteligentného nabíjania, prioritného riadeného výkonu (tzv. load balancing) AC nabíjacích staníc, ako aj ďalších inovatívnych riešení, ktoré sa následne stali integrálnou súčasťou produktového portfólia ZSE Drive a sú dostupné a poskytované širokému spektru našich zákazníkov.

V rámci podpory URBAN-E projektu a v spolupráci medzi ZSE a Mestom Bratislava, bola vyvinutá aj nová Intermodálna aplikácia Mesta Bratislavy „Po Meste“. Ide o prvú dopravnú appku, ktorá v sebe spája MHD a mikromobilitu a majiteľom elektromobilov okrem iného ponúka aj možnosť jednoducho nájdenia najbližšej nabíjacej stanice v okolí.  

O autorovi

Jozef Vernarec

V ZSE Drive mám od roku 2018 na starosti riadenie a koordináciu medzinárodných projektov financovaných z európskych, ako aj národných zdrojov. Som rád, že práve efektívnym využívaním fondov z prostriedkov EÚ sa našej spoločnosti darí úspešne rásť a neustále rozširovať verejnú nabíjaciu sieť. Aj vďaka tomu významne prispievame k dosahovaniu cieľov stanovených v rámci Európskej zelenej dohody (European green deal).

Ďalšie články autora: