Autor

Jozef Vernarec

V ZSE Drive mám od roku 2018 na starosti riadenie a koordináciu medzinárodných projektov financovaných z európskych, ako aj národných zdrojov. Som rád, že práve efektívnym využívaním fondov z prostriedkov EÚ sa našej spoločnosti darí úspešne rásť a neustále rozširovať verejnú nabíjaciu sieť. Aj vďaka tomu významne prispievame k dosahovaniu cieľov stanovených v rámci Európskej zelenej dohody (European green deal).

Jozef píše o témach: