Primárnym cieľom projektu NEXT-E bolo vytvorenie vzájomne prepojiteľnej a nediskriminačnej siete nabíjania elektromobilov ako alternatívy k vozidlám so spaľovacím motorom. Vďaka projektu, ktorého hlavným koordinátorom bola Západoslovenská energetika, a.s. prostredníctvom ZSE Drive, sa podarilo vytvoriť a prepojiť rozsiahlu infraštruktúru na plynulé nabíjanie elektromobilov medzi krajinami západnej Európy a krajinami Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko a Rumunsko. 

Najväčší grant pre elektromobilitu 

Projekt NEXT-E bol financovaný v rámci programu Nástroja na prepájanie Európy (CEF), ktorý zastrešuje priamo Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA), ktorá riadi programy Európskej komisie, ktoré prispievajú k dekarbonizácií a udržateľnému rastu. Na svoju realizáciu získal projekt grant až vo výške 18,84 miliónov eur, čo bolo v danom období najviac spomedzi všetkých uchádzačov o podporu elektromobility.

Jedinečná medzinárodná spolupráca pod vedením ZSE Drive

Na projekte spolupracovali 4 popredné spoločností z odvetvia energetiky, spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., na Slovensku, spoločnosti skupiny E.ON (E.ON Česká republika, E.ON Maďarsko, E.ON Rumunsko), chorvátska energetická spoločnosť HEP – Hrvatska elektroprivreda, petrolejárske spoločnosti v rámci skupiny MOL (zastúpené dcérskymi spoločnosťami vo všetkých 6 zúčastnených krajinách), spoločnosť PETROL (v Slovinsku a Chorvátsku), ako aj výrobcovia automobilov Nissan a BMW.
Spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., sa prostredníctvom ZSE Drive, bol počas celého trvania projektu hlavným koordinátorom pre všetkých 6 krajín. 

Cestovať 100 % na elektrinu na veľké vzdialenosti sa stáva realitou

Vodiči elektromobilov môžu vďaka NEXT-E projektu cestovať 100 % na elektrinu na veľké vzdialenosti, cez 6 kohéznych krajín s napojením na susedné krajiny. V rámci projektu sa pozdĺž základnej transeurópskej dopravnej siete podarilo vybudovať 222 rýchlonabíjacích staníc s výkonom 50 kW a 30 ultra rýchlych nabíjacích lokalít s výkonom od 150-350 kW.

Tie najväčšie a najdôležitejšie nabíjacie stanice, ktoré sa ZSE Drive podarilo vybudovať vďaka projektu, sú ultrarýchle nabíjacie stanice na odpočívadlách Budča Juh (2×350 kW) a Budča Sever (2×350 kW), ultrarýchly nabíjací hub v nákupnom centre Aupark v Bratislave (1×350 a 1×175 kW), ultrarýchly nabíjací hub na novej Autobusovej stanici Nové Nivy (4×150 kW), ako aj ultrarýchly nabíjací hub na novo-vybudovanej diaľnici D4 – Rovinka Juh (4×175 kW).

Projekt skontrolovala Barbara Bernardi z CINEA

ZSE Drive, ako hlavný koordinátor projektu, mal tú česť zorganizovať 3-dňovú misiu, ktorej cieľom bola kontrola nabíjacích staníc vo vybraných lokalitách na Slovensku, v Maďarsku, Chorvátsku a Slovinsku. Hlavným kontrolórom projektu bola Barbara Bernardi, projektová koordinátorka z Európskej výkonnej agentúry pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA). Barbara Bernardi v sprievode zástupcov ZSE Drive  navštívila vybraných projektových partnerov (ZSE drive  -Slovensko, MOL – Maďarsko, HEP – Chorvátsko, PETROL Slovinsko)

Každé kontrolované miesto navštívila delegácia na elektromobile a celkovo prešli viac ako 1 200 km – 100 % na elektrinu.

Súčasťou kontroly boli aj spoločné stretnutia so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako aj Magistrátu Hlavného mesta Bratislavy, počas ktorých sa preberali  stratégie a vízie ďalších spoločných projektov a možnosti ich financovania z Európskych a národných zdrojov.

O autorovi

Jozef Vernarec

V ZSE Drive mám od roku 2018 na starosti riadenie a koordináciu medzinárodných projektov financovaných z európskych, ako aj národných zdrojov. Som rád, že práve efektívnym využívaním fondov z prostriedkov EÚ sa našej spoločnosti darí úspešne rásť a neustále rozširovať verejnú nabíjaciu sieť. Aj vďaka tomu významne prispievame k dosahovaniu cieľov stanovených v rámci Európskej zelenej dohody (European green deal).

Ďalšie články autora: