/

Nové pripojenie

Pripojenie elektriny riešite do novej alebo odpojenej nehnuteľnosti, to znamená, ak elektrina nefunguje. Ak elektrina funguje a mení sa iba majiteľ nehnuteľnosti, požiadajte o zmenu odberateľa (prepis).