Ceny elektriny v roku 2018 najviac ovplyvňovali emisné povolenky - ZSE | BiznisNovinky

Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

ZSE Biznis Novinky

/

Ceny elektriny v roku 2018 najviac ovplyvňovali emisné povolenky


Emisné povolenky si zahrali počas roka 2018 veľké sólové predstavenie v hre o cenové úrovne silovej elektriny. Koncom roka si však potreboval aj tento cenový faktor  vydýchnuť a dovolil aj ostatným faktorom, aby ukázali, ako sa podieľajú na elektrickej cenovej skladačke. Zároveň nám dovolili lepšie nahliadnuť do koncepcie zavádzania obnoviteľných zdrojov energie  naprieč celou Európou. 

Napriek oslabeniu prudkého rastu povolenky a jej dočasnému cenovému poklesu, bola povolenka stále komoditou, s ktorou cena elektriny najsilnejšie korelovala. Na prelome októbra a novembra sa ceny dostali na trojmesačné minimá, keď poľavil dopyt a trh sa aj čiastočne psychologicky nasýtil. Kontrakty s dodávkou v ďalšej fáze však pokračovali v prebytku dopytu a ukazovali, že môžeme očakávať aj naďalej  kontinuálny nárast ceny. K volatilnej povolenke sa pridali aj ďalšie komodity a trh sa prevalil z trendového do sideways a stále hľadá svoje optimum. Informácia o odstávkach belgických jadrových elektrárni prispela k zvýšenému dopytu po dodávke elektriny z uhlia. Zrážky a vodné stavy miešajú karty viac ako po minulé roky, a to nielen priamo vo výrobe elektriny z vody. Prepravné kapacity uhlia po Rýne sú pod úrovňou 30 % normálových objemových hodnôt a neprepravené zásoby uhlia v holandských prístavoch ARA zvyšujú pre zmenu dopyt po výrobe elektriny z plynu, ktorému zas nepomohol konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Cena čierneho uhlia atakovala 5 ročné maximá k úrovni 100 $/t začiatkom októbra, aby ju o mesiac naštartovala k prudkému pádu slabnúca ropa. Americké sankcie na Irán a z toho vyplývajúca dohoda s ostatnými štátmi OPEC o zvýšení produkcie ropy v Saudskej Arábii, Rusku a USA spôsobila previs ponuky nad dopytom.

V súvislosti s povolenkou trh veľmi citlivo reaguje na informácie o krokoch a vyhláseniach vlád jednotlivých členských štátov EÚ ohľadom krokov zavádzania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a postupného odstavovania výroby z jadra a uhlia. Krajiny strednej a východnej Európy cítia zvýšený tlak, aby predstavili jasnú koncepciu budovania svojich národných energetík založených na podpore OZE. Problémom je, že ani krajiny „starej“ Európy nemajú svoje energetické politiky zladené a každá preferuje iný prístup k budovaniu energetického mixu a výklad dekarbonizácie. Nemožno sa potom čudovať, že neistota zapojenia a podielu zdrojov v cenovej skladbe do budúcnosti vyvoláva nervozitu na trhu. Francúzsko avizovalo odstavovanie svojich jadrových elektrární pomalšie, v Nemecku sa debatuje o predĺžení termínov odstavenia uhlia. Slovenská vláda plánuje ukončiť dotovanie uhlia po roku 2023, pričom EÚ odporúča skončenie podpory po spustení tretieho bloku v Mochovciach.

Pomôcť zvládnuť vzrastajúci objem OZE na Slovensku má v októbri schválená novela zákona o OZE, ktorá mení spôsob výkupu elektriny. Najvýznamnejšou zmenou je trhovo orientovaný systém podpory pre nové zdroje s inštalovaným výkonom nad 500 kW, ktorý prináša systém aukcií a centralizáciu agendy výkupu jedného centrálneho zúčtovateľa podpory. Od centralizácie agendy si vláda sľubuje zníženie administratívnych nákladov a nákladov na odchýlku. Predpokladaný podiel objemu OZE do roku 2030 by sa mal zo súčasných 14 % zdvojnásobiť, pričom už dávno presiahol objem elektriny potrebnej na krytie strát v prenosovej sústave.

 

Miroslav Chlebiš
vedúci krátkodobého obchodovania a dispečingu