Podpora zelených projektov je jednou z dlhodobých priorít ZSE. Od roku 2020 môžu naši zákazníci prostredníctvom produktu Zelená elektrina využívať elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. V súčasnosti využíva Zelenú elektrinu už viac ako 125 000 zákazníkov.

Vážime si všetkých, ktorí prispievajú k udržateľnosti prírodných zdrojov. Práve preto sme sa rozhodli časť výnosov za každého zákazníka Zelenej elektriny vrátiť do regiónov a komunít prostredníctvom programu Nadácie ZSE Slnečné strechy.

Program Slnečné strechy je určený pre základné a stredné školy a zariadenia sociálnych služieb v regióne Západného Slovenska, ktoré môžu získať bezplatnú inštaláciu fotovoltických panelov. Vďaka programu môžu využívať elektrinu zo slnka a šetriť tak svoje náklady na elektrickú energiu.

Úspešný 1. ročník programu

Nadácia ZSE vyhlásila na jeseň 2022 prvý ročník programu Slnečné strechy pre školy a sociálne zariadenia. Pôvodne bola na program vyčlenená suma 70 000 €. Záujem prejavilo 155 žiadateľov a do hodnotiaceho procesu boli zaradení tí žiadatelia, ktorí splnili všetky kritériá programu.

Hodnotiaca komisia však spomedzi predložených žiadostí identifikovala väčší počet subjektov, ktoré inštaláciou fotovoltických panelov dokážu usporiť významnú časť svojich energetických nákladov. Skupina ZSE sa vzhľadom na to rozhodla navýšiť svoj vklad do programu takmer 3-násobne. V prvom ročníku programu Slnečné strechy tak poskytne bezplatnú inštaláciu až 12 objektom v rôznych lokalitách západoslovenského regiónu v celkovej hodnote takmer 200 000 €.

Budúcnosť grantového programu

Veľký záujem nás teší a zároveň zaväzuje v programe pokračovať. Uvedomujeme si, že rozvoj obnoviteľných zdrojov je dlhodobá aktivita, a preto sme pripravení v tomto programe pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Na jeseň 2023 plánuje Nadácia ZSE vyhlásiť ďalší ročník výzvy. Všetky aktuálne informácie o programe Slnečné strechy a ďalších aktivitách Nadácie ZSE nájdete na FB stránke Nadácia ZSE  alebo na webe https://www.nadaciazse.sk/.

Ak chcete vedieť ako prebieha inštalácia fotovoltických panelov, pozrite si videá z pilotných inštalácii na Základnej škole vo Svätom Jure alebo na Materskej škole a Obecnom úrade v Nižnej

O autorovi

Erika Škultétyová

Vyše desaťročné skúsenosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropie od roku 2018 využívam k rozvoju Nadácie ZSE. Podporu lokálnych projektov vnímam ako príležitosť na naštartovanie väčších zmien a v Nadácii ZSE chceme byť pri tom.

Ďalšie články autora: