/


ZSE Zdravie Plus

ZSE Zdravie Plus

 • nadštandardná starostlivosť a prístup k špičkovým lekárom
 • bez viazanosti

Cena (oslobodená od DPH):
3,50 € mesačne

Vložiť do košíka  

Nadštandardné služby v prípade hospitalizácie.

Lekár na telefóne nonstop, vrátane Covid-19 poradne.

Zistenie pravdepodobnej diagnózy cez aplikáciu po prihlásení do online účtu.

Nadštandardné služby v prípade hospitalizácie

 • nadštandardné izby a ubytovanie rodiča s dieťaťom v prípade hospitalizácie
 • kompenzácia v hodnote 100 € za pobyt v nemocnici nad 9 nocí (10 dní)
 • odvoz domov taxi službou alebo sanitkou 
 • donáška liekov a nákupu domov po hospitalizácii

Lekári na telefóne s praxou až 35 rokov

 • linka je dostupná z územia Slovenskej republiky aj zo zahraničia
 • k dispozícii na zodpovedanie všeobecných otázok týkajúcich sa zdravotného stavu
 • konzultácia zdravotného stavu, ťažkostí a choroby
 • vysvetlenie lekárskych správ, diagnóz a ich následkov
 • posúdenie laboratórnych výsledkov, postupov
 • informácie o typoch vyšetrení počas tehotenstva
 • dostupnosť najbližšej pohotovosti, lekárne, ambulancie
 • služba Lekár na telefóne nie je náhrada linky záchrannej zdravotnej pomoci (záchranka 112, 155)

Druhý lekársky názor

 • v prípade závažnej diagnózy možnosť požiadať o druhý lekársky názor iného odborníka z oblasti medicíny než je ošetrujúci lekár
 • druhý lekársky názor je vyhotovený lekárom špecialistom do 7 pracovných dní od dodania zdravotných podkladov s možnosťou položiť 2 dodatočné otázky k prípadu, najneskôr do 7 dní od doručenia lekárskej správy
 • zoznam diagnóz, na ktoré sa Druhý lekársky názor vzťahuje, je uvedený v prílohe Poistných podmienok pre poistenie asistenčných služieb ZSE Zdravie Plus

Dištančné rehabilitácie

 • po úraze, prekonaní Covid-19, mozgovej príhode, chronických pľúcnych ochoreniach, pri roztrúsenej skleróze alebo iných neurodegeneratívnych ochoreniach, na základe indikácie ošetrujúcim lekárom
 • až 2 x za rok a do limitu 3 000 € na jednu udalosť

Laboratórne krvné testy

 • v prípade straty zamestnania, rozvodu, pre dieťa pri dovŕšení 18. roku alebo pre verných zákazníkov každé 3 roky výsledky z oblasti alergií a intolerancií, prevencie chorôb alebo životného štýlu s následnou lekárskou konzultáciou
 • do limitu až 250 €

Online konzultácie s psychoterapeutmi

 • po úraze, závažnej chorobe alebo pri úmrtí blízkej osoby z okruhu oprávnených osôb
 • s možnosťou využitia 2x do roka až do limitu 1 000 € na jednu udalosť

Nonstop linka 0850 646 646

 1. ak máte ZSE Zdravie Plus aktívne, zavolajte na asistenčnú linku: 0850 646 646 (zo zahraničia na +421 220 510 803)
 2. uveďte meno a priezvisko, zákaznícke číslo, adresu, dátum narodenia a telefónne číslo
 3. opíšte udalosť a operátor vybaví vašu požiadavku alebo vám odporučí ďalší postup

Overené zákazníkmi

 • viac ako 30 000 spokojných zákazníkov služieb ZSE Zdravie/Plus
 • so službami ZSE Zdravie/Plus, ZSE Asistuje/Plus sme doteraz našim zákazníkom ušetrili viac ako 3,12 milióna €

Druhý lekársky názor, pán Tomáš, 39 rokov, Ružomberok
39-ročný klient začal mať nevoľnosti (symptómy: bolesti hlavy, miernu dezorientáciu) a prvýkrát bol diagnostikovaný v Ružomberku, kde mu našli 7 cm nález na mozgu. Vyšetrenia boli následne posúdené rádiológom v Bratislave, ktorý vyhodnotil, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o zápal, ale mal podozrenie na nádor. Usúdil, že kvôli presnému vyhodnoteniu bude potrebná biopsia, ktorá je životne riskantná. V prípade nádoru by bola potrebná operácia, resp. by sa nasadila rádioterapia. V prípade zápalu by sa postupovalo nasadením silných kortikosteroidov. Keďže postup liečby je v prípade tej, ktorej diagnózy odlišný, bolo potrebné vyhodnotiť diagnózu a začať s okamžitou liečbou. Vzhľadom na to, že pacientovi bola stanovená rozličná diagnóza, bol potrebný názor viacerých expertov, aby sa určila presná diagnóza a postup liečby. Tím lekárov z Diagnose.me bez potreby biopsie vyhodnotil, že pacient má nádorové ochorenie a musí ihneď podstúpiť onkologickú liečbu. Okamžitou diagnostikou a začatím liečby sa šanca na prežitie výrazne zvýšila. Ak by sa ochorenie neliečilo ihneď ako nádor, pacient by bol vo vážnom ohrození života.

Zlomená noha, pán Tibor, 68 rokov, Malacky
Osamote žijúci starší pán Tibor, ktorý berie viacero liekov, si zlomil nohu a po návrate z nemocnice nebol schopný 3 týždne chodiť si pre lieky do lekárne a na nákup. Vďaka službe ZSE Zdravie mal počas domácej liečby (3 týždne) každý týždeň nakúpené a zároveň zabezpečenú donášku potrebných liekov. Za tieto služby nič neplatil (platil len cenu nákupu).

Konzultácia výsledkov vyšetrení, pani Marta, 38 rokov, Trnava
3-ročné dieťa muselo absolvovať viacero rôznych vyšetrení (hematologické, sonografiu brušnej dutiny atď.), ale vyšetrujúci lekári nemali čas vysvetľovať matke všetky detaily vyšetrení, výsledy a súvislosti. Pani Marta využila Lekára na telefóne a odkonzultovala si kompletne všetky výsledky vyšetrení, leárske správy a diagnózy. Konzultácia s odborníkom ukázala, že nie je nutné okamžité riešenie a mama Daniela tak mohla počkať na návrat detskej lekárky z PN a zahájenie dlhodobej liečby bez toho, aby bola medzitým v neistote.

Službu ZSE Zdravie Plus poskytuje ZSE Energia, a.s. v spolupráci s EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH na základe Rámcovej poistnej zmluvy.

Europ Assistance


Podobné služby

Kategórie služieb

Balíky služieb   Opravy a remeselné práce  Poistenie platieb  Zdravotná starostlivosť  Nabíjanie elektromobilov