/


ZSE Zdravie Plus

Nadštandardná starostlivosť a prístup k špičkovým lekárom

 • bez viazanosti

3,50 €

mesačne (oslobodené od DPH)

Chcete sa niečo opýtať?


Najčastejšie otázky a odpovede, riešenie problémov:


Lekár na telefóne

Odborné rady 24 hodín denne, počas víkendov aj sviatkov. Konzultovanie zdravotného stavu, ťažkostí a chorôb.

Nadštandardné služby

Nadštandardné izby a ubytovanie rodiča s dieťaťom v prípade hospitalizácie, kompenzácia za pobyt v nemocnici, odvoz domov taxi službou alebo sanitkou, donáška liekov a nákupu domov po hospitalizácii.

Zahraniční a domáci lekári

Možnosť skonzultovať diagnózu so špičkovým lekárom podľa vášho výberu prostredníctvom zaslaných lekárskych snímok a lekárskych správ.

Online aplikácia

Umožňuje konzultáciu pravdepodobnej diagnózy na základe celosvetovej databázy príznakov a chorôb s využitím dotazníkov priamo v aplikácii, s možnosťou následného priameho prepojenia lekára na telefóne.

Lekári na telefóne s praxou až 35 rokov

 • konzultácia zdravotného stavu, ťažkostí a choroby
 • vysvetlenie lekárskych správ, diagnóz a ich následkov
 • posúdenie laboratórnych výsledkov, postupov
 • informácie o typoch vyšetrení počas tehotenstva
 • dostupnosť najbližšej pohotovosti, lekárne, ambulancie

Nezávislý posudok

diagnose.me

 • posúdenie zdravotného problému alebo stanovenej diagnózy od iného odborníka z oblasti medicíny ako je ošetrujúci lekár poisteného (alebo jeho oprávnených osôb)
 • poskytuje sa vo forme lekárskej správy
 • v rámci poistenia je možnosť využiť max. 2 posudky počas 12 mesiacov, pričom nejde o rovnakú diagnózu
 • podkladom na vyhotovenie lekárskej správy sú lekárske snímky zaslané cez www.diagnose.me/zse
 • dodanie lekárskej správy je do 7 pracovných dní, následne možnosť položiť 2 otázky k prípadu

 

Nonstop linka 0850 646 646

 1. ak máte službu ZSE Zdravie Plus aktívnu, zavolajte na asistenčnú linku: 0850 646 646 (zo zahraničia na +421 220 510 803)
 2. uveďte meno a priezvisko, zákaznícke číslo, adresu, dátum narodenia a telefónne číslo
 3. opíšte udalosť a operátor zabezpečí špecialistu priamo pre vás

Overené zákazníkmi

 • približne 35 000 spokojných zákazníkov služieb ZSE Zdravie/Plus
 • so službami ZSE Zdravie/Plus, ZSE Asistuje/Plus sme doteraz našim zákazníkom ušetrili viac ako 2,6 milióna €

Druhý lekársky názor, pán Tomáš, 39 rokov, Ružomberok
39-ročný klient začal mať nevoľnosti (symptómy: bolesti hlavy, miernu dezorientáciu) a prvýkrát bol diagnostikovaný v Ružomberku, kde mu našli 7 cm nález na mozgu. Vyšetrenia boli následne posúdené rádiológom v Bratislave, ktorý vyhodnotil, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o zápal, ale mal podozrenie na nádor. Usúdil, že kvôli presnému vyhodnoteniu bude potrebná biopsia, ktorá je životne riskantná. V prípade nádoru by bola potrebná operácia, resp. by sa nasadila rádioterapia. V prípade zápalu by sa postupovalo nasadením silných kortikosteroidov. Keďže postup liečby je v prípade tej, ktorej diagnózy odlišný, bolo potrebné vyhodnotiť diagnózu a začať s okamžitou liečbou. Vzhľadom na to, že pacientovi bola stanovená rozličná diagnóza, bol potrebný názor viacerých expertov, aby sa určila presná diagnóza a postup liečby. Tím lekárov z Diagnose.me bez potreby biopsie vyhodnotil, že pacient má nádorové ochorenie a musí ihneď podstúpiť onkologickú liečbu. Okamžitou diagnostikou a začatím liečby sa šanca na prežitie výrazne zvýšila. Ak by sa ochorenie neliečilo ihneď ako nádor, pacient by bol vo vážnom ohrození života.

Zlomená noha, pán Tibor, 68 rokov, Malacky
Osamote žijúci starší pán Tibor, ktorý berie viacero liekov, si zlomil nohu a po návrate z nemocnice nebol schopný 3 týždne chodiť si pre lieky do lekárne a na nákup. Vďaka službe ZSE Zdravie mal počas domácej liečby (3 týždne) každý týždeň nakúpené a zároveň zabezpečenú donášku potrebných liekov. Za tieto služby nič neplatil (platil len cenu nákupu).

Konzultácia výsledkov vyšetrení, pani Marta, 38 rokov, Trnava
3-ročné dieťa muselo absolvovať viacero rôznych vyšetrení (hematologické, sonografiu brušnej dutiny atď.), ale vyšetrujúci lekári nemali čas vysvetľovať matke všetky detaily vyšetrení, výsledy a súvislosti. Pani Marta využila Lekára na telefóne a odkonzultovala si kompletne všetky výsledky vyšetrení, leárske správy a diagnózy. Konzultácia s odborníkom ukázala, že nie je nutné okamžité riešenie a mama Daniela tak mohla počkať na návrat detskej lekárky z PN a zahájenie dlhodobej liečby bez toho, aby bola medzitým v neistote.

Službu ZSE Zdravie Plus poskytuje ZSE Energia, a.s. v spolupráci s EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH na základe Rámcovej poistnej zmluvy.


Podobné služby

Kategórie služieb

Balíky služieb   Opravy a remeselné práce  Poistenie platieb  Zdravotná starostlivosť  Nabíjanie elektromobilov