Aktualizujte si Váš prehliadač

Stránka ZSE používa najnovšie technológie, ktoré Váš prehliadač nepodporuje.
Prosím, aktualizujte si ho kliknutím na logo príslušného prehliadača.

Ďakujeme za pochopenie.

ZSE Biznis Novinky

ZSE Biznis Novinky

/

Zemný plyn sa stáva čoraz dôležitejším


Jeho význam stúpa hlavne v kontexte snahy odstavovania uhoľných elektrární v Európe a vo svete kvôli urýchleniu dekarbonizácie. Plyn je veľmi flexibilným zdrojom na výrobu elektrickej energie, kde má z tohto pohľadu výrazne navrch voči obnoviteľným zdrojom a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou hlavne prechodného obdobia, kedy sa svet globálne snaží zvýšiť výrobu z ekologickejších zdrojov energie. Hoci nemá nulové emisie, voči uhoľnej elektrárni je to podstatne menej. Aj ZSE prevádzkuje jeden takýto výrobný zdroj – paroplynovú elektráreň Malženice, a prispieva tak k tomuto procesu.

Dekarbonizácia trhu

Politické a legislatívne pozadie v Európskej únii je nasledovné. Zavedením MSR (Market Stability Reserve) sa zvýšili ceny emisných povoleniek na zhruba 25 €/t, pretože tento mechanizmus vyrovnáva prebytok v systéme. To by malo prirodzene znevýhodňovať výrobu z uhoľných zdrojov. Nemecko plánuje postupne odstavovať uhoľné elektrárne do roku 2038. Ďalšie krajiny sa pridávajú, až na niekoľko výnimiek. No podľa najnovších štúdií ani to nemusí stačiť, a preto niektoré krajiny zvažujú rôzne formy CO2 daní alebo minimálnej ceny CO2, ba dokonca zrušenie povoleniek. V súčasnosti uhoľné zdroje produkujú 35 % nemeckej výroby elektriny. Plánované odstavovanie uhoľných zdrojov koliduje aj s odstávkou jadrových elektrární, ktoré by mali skončiť v roku 2022. Aj táto problematika sa stáva predmetom kritiky na nemeckých politikov. Okrem toho do roku 2025 má byť odstavených 16 GWh inštalovaného výkonu v USA, čo v budúcnosti o to viac zvýši globálny dopyt po zemnom plyne. V krajinách G20 dopyt po plyne rástol tempom 4,8 % v 2018. Minulý rok k tomu výrazne prispeli Čína a USA, konkrétne nárastom o 17,7 %, resp. o 10,5 %.

Plynové elektrárne naberajú význam

Lacný plyn v USA, ktorý prirodzene vyraďuje lokálne jadrové elektrárne, sa tiež dováža formou LNG do Európy, kde to taktiež dáva ekonomický význam a predpokladá sa, že ešte pár mesiacov bude pokračovať robustná dodávka LNG do Európy. Je to jeden z faktorov výrazného prepadu cien. Vďaka tomuto prepadu a napraveniu trhu s emisnými povolenkami vidíme profitabilnú produkciu elektriny v plynových elektrárňach a dostávame sa do obdobia pred rokom 2012. V tomto medziobdobí vyrábali s profitom len elektrárne s väčšou účinnosťou alebo profit dosahovali len v určitom období. Takmer vždy však jednotková marža z plynovej elektrárne bola nižšia ako uhoľné zdroje, čo bol dôvod na masívnu výrobu z hnedého a čierneho uhlia. V poslednom období je situácia opačná a z pohľadu marže sa preferujú plynové zdroje.

Potreba dodávok zemného plynu bude nepochybne narastať. Očakáva sa najmä prudký nárast LNG, ktoré by malo do roku 2040 tvoriť 60 % globálneho obchodu s plynom. Aj keby celková spotreba v Európe vplyvom ekonomického spomalenia prípadne počasia klesala, výrazný dopyt by mal prísť nahradením uhlia vo výrobe.

 

Tomáš Piterka
vedúci dlhodobého obchodovania a rozvoja