/

Časté otázky

Komu je určené riešenie ZSE Fotovolt?

Pre domácnosti žijúce v rodinných domoch na území celého Slovenska, ktoré si chcú vyrábať elektrinu pre vlastnú spotrebu. Dokážu ním šetriť energiu, financie i životné prostredie.

Je toto riešenie použiteľné aj pre firmy alebo inštitúcie?

Riešenia ZSE Fotovolt Štandard sú vhodné predovšetkým pre domácnosti. Pre firmy a inštitúcie máme individuálne ponuky na mieru.

Je možné inštalovať riešenie ZSE Fotovolt aj na bytovom dome?

Áno, za istých podmienok je možné inštalovať riešenie ZSE Fotovolt aj na bytovom dome.

Aká je vhodná veľkosť a orientácia strechy? Môžem riešenie ZSE Fotovolt inštalovať aj na rovnú strechu?

Minimálna veľkosť plochy strechy je 20 m2 pri šikmej streche a 36 m2 pri rovnej streche. Riešenie je teda vhodné aj pre rovnú strechu. Ideálna orientácia je juh, ale vyhovujúca orientácia je aj juhovýchod či juhozápad.

1.

Objednávka a podpis zmluvy o dielo

Nechajte nám kontakt alebo si rovno vyberte riešenie a vyplňte online objednávku. Do niekoľkých dní vám zatelefonujeme, preveríme vhodnosť riešenia a dohodneme podpísanie zmluvy o dielo.

2.

Žiadosť na pripojenie

Podáme žiadosť o vydanie stanoviska k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja prevádzkovateľovi distribučnej sústavy. Ten sa vyjadrí najneskôr do 14 dní.

3.

Obhliadka

Zabezpečíme obhliadku miesta inštalácie.

4.

Montáž

Následne vám fotovoltiku namontujeme už do 3 mesiacov od podpisu zmluvy. Montáž trvá štandardne 1 deň.

5.

Platba

Po montáži vám vystavíme faktúru so splatnosťou 60 dní. Platbu uhradíte bankovým prevodom.

6.

Pripojenie

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vymení elektromer a pripojí zariadenie do distribučnej sústavy. Proces výmeny elektromera trvá zvyčajne asi 6 až 8 týždňov.

Podľa čoho by som mal zvažovať výkon zariadenia ZSE Fotovolt?

Základný výkon riešenia by mal byť dimenzovaný podľa ročnej spotreby elektrickej energie v domácnosti.

Pre viac informácií si prečítajte článok Odborník radí pri výbere fotovoltiky

Aké sú výhody riešenia ZSE Fotovolt v porovnaní s inými podobnými riešeniami na trhu?

 • Každý panel pracuje samostatne s maximálnym výkonom za akéhokoľvek počasia, a to vďaka optimizérom výkonu. Tieto sú osadené na každom paneli zvlášť, čím maximalizujú celkovú ročnú výrobu elektriny zo systému.
 • Riešenie je v porovnaní s bežnou fotovoltikou menej náchylné na stratu výkonu zatienením, nečistotami, snehom a podobne.
 • Riešenie poskytuje monitoring výroby každého panelu zvlášť, ale aj systému ako celku, a to zadarmo a doživotne. Umožňuje taktiež historické porovnávanie údajov o výkone a výrobe elektriny.
 • Ku všetkým riešeniam ZSE Fotovolt Štandard je možné do budúcna pripojiť batérie.
 • Meniče a výkonové optimizéry od spoločnosti SolarEdge sú svetová špička a na tieto komponenty sa uplatňuje nadštandardná záruka.

Záruka na dielo

 • Záruka na celé dielo je 24 mesiacov.

Záruky na komponenty

 • Panely: 15 rokov na materiál a technológiu
 • Panely: 25 rokov na výkon
 • Striedače: 12 rokov
 • Konštrukcia: 10 rokov
 • Optimizéry: 25 rokov
 • Smartmeter: 5 rokov (rozšírený monitoring)

Garancia objemu vyrobenej elektriny je unikátnym benefitom všetkých fotovoltických riešení ZSE Fotovolt, ktoré boli zazmluvnené od 1. 2. 2021 a zároveň nainštalované od 1. 3. 2021.

Podstatou Garancie je záväzok spoločnosti ZSE Energia, a.s. ako dodávateľa fotovoltického riešenia, že v prípade, že fotovoltické riešenie nevyrobí predpokladané množstvo elektrickej energie, spoločnosť ZSE Energia, a.s., sa zaväzuje doplniť chýbajúce množstvo elektrickej energie pri vyúčtovaní za elektrinu vo forme finančnej hodnoty rovnajúcej sa cene za dodávku elektriny v rovnakom objeme, ako je chýbajúce množstvo vyrobenej elektriny, a to prostredníctvom služby Virtuálna batéria.

Viac o Garancii  

Budú nutné stavebné úpravy pri inštalácii? Sú zahrnuté v cene?

Nutné sú menšie stavebné úpravy, ktoré sa týkajú prepojenia fotovoltických panelov a striedača solárnym káblom ako aj prepojenie ďalších komponentov. Tieto úpravy sú zahrnuté v cene. V základnej cene diela nie je zahrnuté:

 • prepojenia striedača na rozvod domu s dĺžkou viac ako 3 metre
 • záťažový materiál pre panely na rovnú strechu
 • dátové prepojenie rozšíreného monitoringu a striedača s dĺžkou viac ako 3 metre
 • zapustenie káblov pod omietku alebo iné nadštandardné požiadavky

V prípade potreby je možné využiť služby a práce uvedené v našom cenníku.

V prípade, že vám distribučná spoločnosť vymenila elektromer a oznámila povolenie pripojenia do distribučnej sústavy, fotovoltický systém si jednoducho spustíte ručným uvedením spínacieho prvku ističa do hornej polohy, pričom kontrolka ističa sa sfarbí na červeno. Istič sa nachádza v plastovom rozvádzači fotovoltiky.

Podľa toho, či máte nainštalovaný jednofázový alebo trojfázový striedač, bude istič jednopólový (viď. obrázok – vizuálne rozmerovo menší), alebo trojpólový (vizuálne rozmerovo väčší).

Vypnuté

Vypnuté

Zapnuté

Zapnuté

Potom lokalizujeme poistkový odpájač DC strany vo fotovoltickom rozvádzači, pričom vo vypnutej polohe sú viditeľné 2x DC valcové poistky. Spustenie prevedieme následne jeho uvedením do hornej polohy, kedy obe poistky zaklapnú do puzdra odpájača (na obrázku je DC poistkový odpojovač dvojpólový OEZ Varius OPVF10-2).

Vypnuté

Vypnuté

Zapnuté

Zapnuté

Spustenie celej elektrárne následne z bezpečnostných dôvodov trvá minimálne 15 minút. Následne, po určitom čase, sa ukážu namerané dáta aj v aplikácií mySolaredge. Vždy, keď sa striedač z akéhokoľvek dôvodu vypne a následne zapne, tak trvá požadovaných 15 minút, kým začne znova vyrábať energiu.

Je to z dôvodu vnútorného nastavenia meniča, ktorý v zmysle prevádzkového poriadku požaduje distribučná spoločnosť.

Monitoring SolarEdge

Riešenie ZSE Fotovolt je možné monitorovať prostredníctvom bezplatnej aplikácie výrobcu komponentov SolarEdge, ktoré sú súčasťou riešenia ZSE Fotovolt. Prístup k nej vám po inštalácií diela automaticky pridelíme, pričom sa k nej následne môžete dostať z vášho počítača, tabletu alebo smartfónu. Pre mobilné zariadenia je aplikácia dostupná pre operačné systémy iOS (App Store) alebo Android (Google Play). Aplikáciu môže samozrejme po stiahnutí používať viacero členov domácnosti naraz.

Demo ukážka monitoringu

Pomocou aplikácie mySolaredge si môžete nastaviť nové WiFi pripojenie v prípade, že ste menili heslo alebo ste vymenili internetový router a aplikácia vám prestala ukazovať aktuálne dáta. Manuál na nastavenie WiFi pripojenia nájdete na nasledovnom videu.

Ako sa fakturuje kúpa riešenia ZSE Fotovolt? Platí sa nejaká záloha?

Riešenia ZSE Fotovolt Štandard sa fakturujú jednorazovo, a to do 15 dní po montáži zariadenia, bez zálohovej faktúry.

Riešenia ZSE Fotovolt Bezstarosti sa fakturujú nasledovne – záloha splatná po obhliadke a následne doplatok po inštalácií vo forme 72 mesačných splátok.

Je možné využiť príspevok z programu Zelená domácnostiam?

Áno, dotáciu z projektu Zelená domácnostiam je možné pri riešeniach ZSE Fotovolt využiť. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 30. októbra zverejnila Podmienky podpory v novom projekte Zelená domácnostiam. Zariadenia s využitím dotácie je možné inštalovať aj vopred, ešte pred zaregistrovaním žiadosti a získaním poukážky, a to už od 30. októbra 2023. Samotné poukážky budú vydávané a preplácané zhotoviteľom v prvom štvrťroku 2024, kedy bude prístupný nový informačný systém. O poukážky budú môcť žiadať domácnosti na celom Slovensku, teda aj v Bratislavskom samosprávnom kraji. Očakávame veľký záujem domácností, preto odporúčame dohodnúť si konzultáciu s našimi odborníkmi o možnostiach získania dotácie.

Podrobnejšie informácie o nastavení aktuálneho programu Zelená domácnostiam nájdete na tejto stránke. ZSE Energia, a.s., je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

Je možné od zmluvy po jej podpísaní odstúpiť? Za akých podmienok?

Zákazník môže odstúpiť od podpísanej zmluvy kedykoľvek až do momentu objednania materiálu na inštaláciu (objednáva sa po úspešnom absolvovaní obhliadky).

Potrebujete poradiť?

Naši poradcovia pre Zelené riešenia vám radi odpovedia na akékoľvek otázky ohľadom výkonu, montáže alebo fungovania fotovoltiky a pomôžu s výberom správneho riešenia.

Zavolajte mi
Volať 0850 111 555
Dohodnúť stretnutie v ZSE Centre
Pozrieť časté otázky