/

Poistenie domácnosti

  • kompletné poistenie bez vašej spoluúčasti

Vyberte si

ZSE Poistenie domácnosti Plus

  • poistenie zariadenia domácnosti a vybraných stavebných súčastí proti poškodeniu, zničeniu, krádeži alebo vandalizmu
  • poistenie zodpovednosti za škodu
  • náhradné ubytovanie