/

Poistenie domácnosti

 • kompletné poistenie bez vašej spoluúčasti

Vyberte si

ZSE Poistenie domácnosti Plus 10 000 €

 • poistenie zariadenia domácnosti a vybraných stavebných súčastí proti poškodeniu, zničeniu, krádeži alebo vandalizmu (10 000 €)
 • poistenie zodpovednosti za škodu (10 000 €)
 • náhradné ubytovanie

ZSE Poistenie domácnosti Plus 15 000 €

 • poistenie zariadenia domácnosti a vybraných stavebných súčastí proti poškodeniu, zničeniu, krádeži alebo vandalizmu (15 000 €)
 • poistenie zodpovednosti za škodu (10 000 €)
 • náhradné ubytovanie

ZSE Poistenie domácnosti Plus 25 000 €

 • poistenie zariadenia domácnosti a vybraných stavebných súčastí proti poškodeniu, zničeniu, krádeži alebo vandalizmu (25 000 €)
 • poistenie zodpovednosti za škodu (10 000 €)
 • náhradné ubytovanie

ZSE Poistenie domácnosti Plus 35 000 €

 • poistenie zariadenia domácnosti a vybraných stavebných súčastí proti poškodeniu, zničeniu, krádeži alebo vandalizmu (35 000 €)
 • poistenie zodpovednosti za škodu (10 000 €)
 • náhradné ubytovanie

ZSE Poistenie domácnosti Plus 50 000 €

 • poistenie zariadenia domácnosti a vybraných stavebných súčastí proti poškodeniu, zničeniu, krádeži alebo vandalizmu (50 000 €)
 • poistenie zodpovednosti za škodu (10 000 €)
 • náhradné ubytovanie