/


Tepelné čerpadlo

 • úsporné vykurovanie, chladenie a ohrev vody v rodinnom dome
 • vhodné pre podlahové vykurovanie v rodinných domoch, ktoré sú zateplené
 • aj s finančným príspevkom až do výšky 3 400 €
 • kompletné riešenie na kľúč
 • nezáväzná cenová ponuka na vyžiadanie

Varianty:

6 kW,  8 kW,  11 kW,  16 kW,  16 kW Extra 80 °C

1 + 1

Vonkajšia a vnútorná jednotka (bez zásobníka)

65 - 80 °C

Teplota vykurovacej vody

A+/A++

Úsporná energetická trieda

230 - 400 V

Napájanie

Vlastnosti

Daikin - logo

 • japonská kvalita Daikin
 • typ vzduch - voda
 • veľmi nízka hlučnosť vnútornej jednotky
 • vysoká energetická efektivita
 • vhodné pre podlahové vykurovanie v rodinných domoch, ktoré sú zateplené

Riešenie obsahuje

 • nástennú alebo stacionárnu vnútornú jednotku so záložným elektrickým ohrievačom
 • vonkajšiu jednotku (kompresor)
 • 3-cestný prepínací ventil (prepína medzi vykurovaním a ohrevom TPV)
 • integrovaný zásobník TPV (teplej pitnej vody)
 • dopravu na miesto inštalácie
 • materiál potrebný na prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky
 • montáž na vopred pripravené koncové body vody, vykurovania, elektroinštalácie a na základ pre vonkajšiu jednotku
 • spustenie tepelného čerpadla a zaškolenie o používaní
 • môžete získať finančný príspevok z programu Zelená domácnostiam II vo výške až do 3 400 €

Spoločnosť ZSE Energia, a.s. pôsobí ako sprostredkovateľ týchto riešení a poskytuje základné informácie. Samotný proces dodania riešenia a fakturácie sa riadi zmluvným vzťahom medzi zákazníkom a dodávateľom riešenia.


Zariadenia

Klimatizácie   Fotovoltika   Solárne kolektory   Tepelné čerpadlá   Nabíjanie elektromobilu