/


Energetický certifikát

Určíme energetickú hospodárnosť vášho rodinného domu

  • záruka odborného priebehu certifikácie
  • bez viazanosti
od

149 €

s DPH

Chcete sa niečo opýtať?


Najčastejšie otázky a odpovede, riešenie problémov:


Kto potrebuje certifikát?

Povinnosť vlastniť certifikát sa týka majiteľov nových stavieb, nehnuteľností určených na predaj alebo prenájom.

Na čo slúži certifikát?

Certifikát určuje, do akej miery je dom energeticky hospodárny. Posudzovaná budova sa začlení do energetickej triedy A – G.

Priebeh certifikácie

Do 5 pracovných dní od objednania vás budeme kontaktovať a dohodneme si s vami termín obhliadky. Certifikát spracujeme zvyčajne do 3 týždňov od obhliadky.

Podklady potrebné pre energetickú certifikáciu

  • Projektová dokumentácia – skutočné vyhotovenie stavby
  • Architektonicko-stavebná časť – pôdorysy všetkých podlaží, zvislé rezy, pohľady, situácia, technická správa
  • Vykurovanie – projekt vykurovania a termoregulácie
  • Zdravotechnika – projekt zdravotechniky
  • Skladby obalových konštrukcií objektu – obvodovej steny, strechy, podláh, a iných konštrukcií v styku s exteriérom a nevykurovanými alebo temperovanými priestormi (druh materiálov – výrobkov a ich hrúbky – rozmery)
  • Špecifikácia otvorových konštrukcií – okná, dvere, garážové brány – typ výrobkov, špecifikácia zasklenia, súčiniteľ prechodu tepla (U).
  • Špecifikácia iných zdrojov energie – napr. krb, solárne panely, a pod.
  • Geometrické zameranie stavby

Prečítajte si viac o energetickom certifikáte

Spoločnosť ZSE Energia, a.s. pôsobí ako sprostredkovateľ tejto služby a poskytuje základné informácie. Samotný proces dodania služby a fakturácie sa riadi zmluvným vzťahom medzi zákazníkom a dodávateľom služby.


Podobné služby

Kategórie služieb

Balíky služieb   Opravy a remeselné práce  Poistenie platieb  Zdravotná starostlivosť  Nabíjanie elektromobilov